Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken

Német-magyar büntetőjogi workshop

Gruppenbild_b2
A Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék képviseletében karunk kilencfős delegációja 2009. december 3. és 8. között Osnabrückbe látogatott. A tudományos konferenciára a helyi, a giesseni és a szegedi jogi karokkal közös büntetőjogi kutatási projekt keretében került sor, oktatók és hallgatók részvételével.

A tudományos konferenciára a helyi, a giesseni és a szegedi jogi karokkal közös büntetőjogi kutatási projekt keretében került sor. A delegáció tagjai voltak: Prof. Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető, Dr. Karsai Krisztina, Dr. Bató Szilvia, Dr. Szomora Zsolt, dr. Ambrus István egyetemi oktatók, valamint hallgatóként Ambrus András, Némedi Márk, Neparáczki Anna Viktória és Tánczos Ágnes.

A kutatási program célja jogösszehasonlító módszerrel egy új büntetőjog-alkotási jelenség vizsgálata a német és a magyar büntetőjogban. E jelenleget a német elnevezésből (Vorverlagerung) a büntetendőség előbbre telepítéseként fordíthatnánk.A szakmai célú látogatás alatt rendkívül barátságos fogadtatásban volt részünk, a szervezők – Prof. Dr. Arndt Sinn professzor tanszékének csapata, tanársegédek és demonstrátorok – minden téren komoly munkát végeztek, mindig érezhető volt, mennyire szívükön viselték a rendezvény sikerén kívül azt is, hogy a „vendégek” jól érezzék magukat.

Megérkezésünk napján vendéglátóink nyitófogadással vártak, majd Osnabrück város főpolgármestere üdvözölt bennünket a városháza Béketermében. A négynapos látogatás keretében a három egyetemről valamennyi résztvevő részéről hangzottak el előadások, s emellett több külföldi vendégkutató előadását is meghallgathattuk: Prof. Dr. Jiuan-Yih Wu Tajvanból, Prof. Dr. Takisawa Japánból, Dr. Efitichis Fitrakis Görögországból érkezett.

A rendezvény tematikáját tekintve az általános részi, koncepcionális jelentőségű kérdések irányából a különös részi, a téma alapjelenségét a specialitások, az egyes tipikus bűncselekménycsoportok viszonylatában megjelenítő előadások irányába haladt, folyamatosan megvizsgálva a kérdéses jelenség alakulását.

Karunk oktatói és hallgatói a magyar büntetőjog fejlődésével (Prof. Dr. Nagy Ferenc, Dr. Bató Szilvia), a jelenség nemzetközi megjelenésével (Dr. Karsai Krisztina), a korai stádiumtani (előkészületi) kérdésekkel (Dr. Szomora Zsolt, Ambrus András) foglalkoztak előadásaikban, melyeket kiegészített német oldalon a jelenségek német büntetőjogbeli megjelenésének párhuzamos bemutatása. Ezt követően kerültek megvizsgálásra a Btk. különös részében fellelhető lehetséges csatlakozási pontok a Vorverlagerung viszonylatában (Dr. Karsai Krisztina, Dr. Szomora Zsolt), egyes kisebb általános részi kategóriák (actio libera in causa, Tánczos Ágnes), majd ezeket a konkrét bűncselekménycsoportok, a terrorizmus (Neparáczki Anna Viktória) és a számítógépes bűnözés (dr. Ambrus István, Némedi Márk) elemzései követték magyar viszonylatban.

A szoros szakmai programot „workshop”-ok zárták, ahol a program keretében együttműködő egyes kutatópartnerek még egyszer megtárgyalhatták a saját témájukkal kapcsolatos problémáikat. A látogatás zárónapján delegációnk részt vett a ZEIS (Zentrum für europäische und internationale Strafrechtsstudien – Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatások Központja) megnyitóünnepségén. Az ünnepélyen az intézet igazgatója, vendéglátónk Prof. Dr. Arndt Sinn előadását Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Albin Eser M. C. J., a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) bírájának, a freiburgi Max-Planck-Institut emeritus igazgatójának ünnepi előadása követte. A kutatóintézet a jövőben számos – a jelenleg folyamatban lévőhöz hasonló – kutatási programnak kíván majd otthont adni, és világszerte dolgozó kutatókat Németországhoz, Osnabrückhöz kapcsolni.

A Szeged-Osnabrück-Gießen „tudományos háromszögbeli” együttműködés következő lépcsője egy – reményeink szerint – 2010 novemberében Szegeden megrendezésre kerülő konferencia lesz, mely a téma feldolgozását teljesen lezárja, és egy hiánypótló, a jelenségről átfogó jelleggel először szóló írásos munka láthat majd napvilágot.

 
ob1ob2ob3ob4ob5ob6ob7ob8ob9ob10ob12ob11