Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Események és hírek  --  Boszporusz-szeminárium - összehasonlító büntetőjogi workshop Isztambulban

Összehasonlító büntetőjogi szeminárium Rauischholzhausenben

A Justus-Liebig-Uniersität Gießen, a Szegedi Tudományegyetem és az Istanbul University graduális és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatói részvételével összehasonlító büntetőjogi workshop került megrendezésre 2015. november 22-25. között Rauischholzhausenben. Az esemény házigazdái Prof. Dr. Walter Gropp és Dr. Liane Wörner voltak.

A program középpontjában a büntető anyagi és eljárásjogi témák jogösszehasonlító vizsgálata állt. A cél az volt, hogy a hallgatók egy előre kiválasztott témát három fős csoportokban dolgozzanak fel annak érdekében, hogy bepillantást nyerhessenek más jogrendszerek hatályos szabályozásába.

A vizsgálat két lépcsőben történt. Elsőként a hallgatók tematikus blokkokban prezentálták kutatási eredményeiket, amelyet vita követett. A diszkussziót a partnerintézmények vezető oktatói moderálták: Prof. Dr. Karsai Krisztina, Prof. Dr. Nagy Ferenc, Dr. habil. Szomora Zsolt (SZTE-ÁJTK); Prof. Dr. Walter Gropp, Dr. Liane Wörner (JLU Gießen); Prof. Dr. Adem Sözüer, Dr. Gottfried Plagemann (Istanbul University).

A jogösszehasonlító analízis második szakaszában a csoporttagok – figyelemmel a vita során elhangzott észrevételekre is – kísérletet tettek arra, hogy megtalálják az elemzett szabályozások problematikus pontjait és a jogösszehasonlító módszertan alkalmazásával együtt vonjanak le előremutató jogi következtetéseket. A közös munka eredményét a szeminárium második részében prezentálták.

A résztvevőknek lehetőségük nyílt továbbá a frankfurti repülőtéren előadást hallgatni az okiratokkal kapcsolatos visszaélések jogalkalmazói megítéléséről.

A partnerintézmények részvételével a következő háromoldalú szemináriumra Szegeden fog sor kerülni 2017 tavaszán.

 

Az SZTE-ÁJTK csapatának tagjai:

 

Oktatók:

Prof. Dr. Karsai Krisztina

Prof. Dr. Nagy Ferenc

Dr. habil. Szomora Zsolt

dr. Almási Ibolya

 

PhD-hallgatók:

Gál Andor

Molnár Erzsébet

 

Hallgatók:

Lichtenstein András

Tapodi Péter

Tóth Géza

 

A csoport konferenciarészvétele a TÁMOP 4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 projekt finanszírozásában valósult meg.


rhh_seminarrhh_seminar2rhh_seminar3IMG_20151122_192638IMG_20151123_094828rhh_seminar4IMG_20151124_214303IMG_20151125_143415

rhh_seminar5