Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Események és hírek

A bűnügyi tárgyú dolgozatok kimagasló sikerei a XXXII. OTDK-n

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara adott otthont 2015. március 31. és április 2. között.

Az SZTE-ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék által indított tudományos munkák kimagasló eredményeket értek el, hiszen az anyagi jogi, az eljárásjogi és a büntetés-végrehajtási jogi tagozatokban egyaránt díjaztak dolgozatokat. Külön kiemelendő, hogy valamennyi anyagi jogi tagozatban szegedi pályamunka lett az I. helyezett. A díjnyertes dolgozatok listája az alábbiakban olvasható.

 

Márok Soma: A "három csapás" a magyar büntetőjogban. (Prof. Dr. Karsai Krisztina és Dr. Szomora Zsolt) - I. díj

Sápi Sándor: A rablás elhatárolási és rendbeliségi kérdései. (Dr. Szomora Zsolt) - I. díj

Molnár Erzsébet: A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének párhuzamos büntetőjogi felelőssége. (Prof. Dr. Karsai Krisztina) - I. díj

Nusser Barbara: Az elítélt anya elhelyezése, gyermekeivel való kapcsolattartása, és kapcsolatépítése a magyar szabályozás tükrében (Dr. Juhász Zsuzsanna) - II. díj

Gönczi Gergely: A ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés vonatkozásai. Alkotmányos büntetőjog és a strasbourgi joggyakorlat (Dr. Szomora Zsolt és Dr. Sulyok Márton) - II. díj (Alkotmányjogi Tanszékkel közösen)

Tamás Csaba: A gyermekprostitúció minősítési "rendszerének" kritikája az európai uniós követelmények és a jogi tárgy fényében. (Dr. Szomora Zsolt) - III. díj

Horváth Zsuzsanna Kitti: A tanúvallomás jogszerű megtagadásának elméleti és gyakorlati dilemmái (Dr. Fantoly Zsanett) - Legfőbb Ügyészség különdíja