Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken

Ausserprozessuale Erhebung prozessrelevanter Informationen und ihre Bewertung im Strafprozess - nemzetközi kutatási projekt

A krakkói Jagelló Egyetemen Prof. Dr. Piotr Hofmanski és munkatársai szervezték az "Ausserprozessuale Erhebung prozessrelevanter Informationen und ihre Bewertung im Strafprozess" című, német nyelvű kutatási projektet, amelyben az operatív bizonyítási eszközökkel és a magánúton beszerzett büntetőeljárási bizonyítékokkal összefüggésben tizenhárom ország büntetőjogászai ismertették országuk szabályozását és gyakorlatát (Brazília, Németország, Észtország, Olaszország, Japán, Ausztria, Lengyelország, Svájc, Spanyolország, Magyarország, az USA, Törökország és Ukrajna). A magyar országjelentést a kutatásvezetők kérdőíve nyomán Prof. Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár, Dr. Szomora Zsolt egyetemi docens, és dr. Kupecki Nóra PhD-hallgató készítették el.

 

A 2014 májusában, Krakkóban rendezett projektkonferencián Szomora Zsolt képviselte a tanszéket, "Verfassungsrechtliche Grenzen der geheimen Informationserhebung zu strafprozessualen Zwecken, unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes verdeckter Ermittler" címmel tartott előadást. Az országjelentéseket és a kutatásvezetők összehasonlító tanulmányát kötetben publikálják a krakkói kollégák.