Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Erasmus

Erasmussal Nagyváradon

oradea_13

Az SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéke évek óta kapcsolatban áll a nagyváradi egyetem jogi karával, ahonnan rendszeresen érkeznek hallgatók és oktatók tanulmányi vagy oktatási mobilitásra. Ebben a félévben mi is küldtünk oktatót.

Márciusban és áprilisban Dr. habil. Karsai Krisztina, a Tanszék vezetője tartott több napos kurzust "European Criminal Law" címmel bűnügyi mesterszakos hallgatóknak a Nagyváradi Egyetem jogi karán.

oradea_13_3

A kurzusnak lesz folytatása, mert még júniusban hallgatói konferenciát szervez a szegedi és a nagyváradi tanszék, amelyen a román hallgatók angolul fognak előadni a témakörben a megszerzett tudás és egyéni kutatómunkájuk alapján.

oradea_13_5

A kollégák vendégszeretete, a hallgatók lelkesedése és város - szegedihez hasonló - atmoszférája kellemes mobilitási légkört teremtett, amelynek folytatását mindkét fél fontos prioritásnak tekinti.

oradea_13_4oradea_13_2