Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken  --  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - Dr. Szomora Zsolt

Szomora Zsolt: Alkotmány és anyagi büntetőjog. A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának kérdései

Ismertetés Szomora Zsolt Bolyai János kutatói ösztöndíj keretében végzett kutatásairól

Szomora Zsolt

Alkotmány és anyagi büntetőjog. A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának kérdései

Bolyai János kutatói ösztöndíj

2011-2014

 

A Bolyai-ösztöndíj keretében végzett kutatás az (anyagi) büntetőjog alkalmazásának alkotmányossági aspektusait vizsgálta, feltárva az elmúlt két évtized alkotmánybírósági és büntetőbírósági gyakorlatát. Ennek keretében olyan jogértelmezési kategóriákkal foglalkozott behatóan, mint az alkotmánykonform normaértelmezés és a teleologikus értelmezés a büntetőjogban. A 230 büntetőbírósági határozatra kiterjedő empirikus vizsgálat az alkotmányjogi garanciák és a büntetőjogi dogmatika kapcsolatának feltérképezésére, e módszertani kérdés ítéletekből leszűrhető problematikájának feltárására irányult. A kutatás részeredményeit tíz tanulmány és cikk, valamint tíz konferencia-előadás tükrözi. A kutatás eredményeit monográfia összegzi.