Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Események és hírek  --  Boszporusz-szeminárium - összehasonlító büntetőjogi workshop Isztambulban

Beszámoló a Boszporusz-szemináriumról

Az Istanbul University, a Justus-Liebig-Universität Gießen és a Szegedi Tudományegyetem graduális és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatói részvételével összehasonlító büntetőjogi workshop került megrendezésre 2014. június 23-25. között Isztambulban. Az esemény házigazdája a fogadó intézmény dékánja, Prof. Dr. Adem Sözüer volt.

A szeminárium nyitóelőadását Prof. Dr. Walter Gropp tartotta. Gropp professzor angol nyelvű prezentációjában a modern jogösszehasonlító módszertan egyes súlyponti kérdéseit vázolta fel. Hasznos útmutatása a hallgatók későbbi közös munkája során egyfajta zsinórmértékként szolgált.

A program középpontjában a hallgatók kutatási területéhez kapcsolódó büntető anyagi jogi, eljárásjogi vagy végrehajtási jogi témák jogösszehasonlító vizsgálata állt. A cél az volt, hogy a hallgatók egy előre kiválasztott témát három fős csoportokban dolgozzanak fel annak érdekében, hogy bepillantást nyerhessenek más jogrendszerek hatályos szabályozásába.

A vizsgálat két lépcsőben történt. Elsőként a hallgatók tematikus blokkokban prezentálták kutatási eredményeiket, amelyet vita követett. A diszkussziót a partnerintézmények vezető oktatói moderálták: Dr. Gottfried Plagemann (Istanbul University); Prof. Dr. Walter Gropp, Dr. Liane Wörner (JLU Gießen); Dr. Karsai Krisztina, Dr. Szomora Zsolt (SZTE-ÁJTK).

A jogösszehasonlító analízis második szakaszában a csoporttagok – figyelemmel a vita során elhangzott észrevételekre is – kísérletet tettek arra, hogy megtalálják az elemzett szabályozások problematikus pontjait és a jogösszehasonlító módszertan alkalmazásával együtt vonjanak le előremutató jogi következtetéseket. A közös munka eredményét a szeminárium második részében prezentálták.

A workshop zárásaként Prof. Dr. Walter Gropp minden témához kapcsolódóan összefoglaló értékelést tett, továbbá köszönetét fejezte ki a fogadó intézmény valamennyi munkatársának, hogy lehetővé tették a szeminárium megrendezését.

A hallgatóknak lehetősége nyílt az egyik isztambuli igazságügyi palota megtekintésére, ahol előadást hallhattak a török igazságügyi rendszerről és tárgyalás-látogatáson is részt vettek.

A résztvevők a rendezvény sikerére tekintettel azt a reményüket fejezték ki, hogy ez az esemény hagyományteremtő jellegű volt és a jövőben is sor kerül hasonló együttműködésre a partnerintézmények között.

Az SZTE-ÁJTK csapatának tagjai:

 

Oktatók:

Dr. habil. Karsai Krisztina

Dr. Szomora Zsolt

 

PhD-hallgatók:

Kupecki Nóra

Juhász Andrea Erika

Gál Andor

 

Hallgatók:

Molnár Erzsébet

Márok Soma

Tornyai Gergely

 

A csoport a konferencia kapcsán Campus Hungary csoportos tanulmányútra vonatkozó ösztöndíjat nyert el.

 

Csoportkép
Csoportkép
SZTE csoportkep
SZTE csoportkep
Bíróság

Bíróság

Összegzés (Karsai és Gropp)
Összegzés (Karsai és Gropp)

előadások közben
előadások közben