Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Büntetőjogi TDK  --  A Büntetőjogi TDK ülései

A Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tudományos Diákkör 2009/2010-es előadásai


ŐSZI FÉLÉV:

2009. szeptember 17. 18:00

Téma: A sajókazai iskolakerülő gyerekek esete
Előadó: Dr. Szomora Zsolt adjunktus


2009. október 13. 18:00

 

Témák:


A tiltott pornográf felvétellel visszaélés kérdései

Előadó: Némedi Márk V. éves hallgató


Hogyan írjunk TDK-dolgozatot?

Előadó: Dr. Bató Szilvia tudományos munkatárs

 

 

2009. november 3. 17:30

 

Téma: Önkényuralmi jelképek használata. Alkotmánybíróság – Strasbourg: Pro és Kontra

Előadó: Fodor Eszter IV. éves hallgató

 

 

2009. november 24. 18:00

 

Téma: A jogos védelem új megközelítésben

Előadó: Heilmann Angéla IV. éves hallgató

 


TAVASZI FÉLÉV:

 

2010. február 17. 16:00

 

Téma: „Indiana Jones nyomában” avagy a régészeti örökség büntetőjogi védelme

Előadók: Dr. Bató Szilvia tudományos munkatárs, Dr. Karsai Krisztina egyetemi docens

 

 

2010. március 3. 15:00

 

Témák:

 

Alku lesz az ítéletből? A tárgyalásról lemondás módosult szabályai

Előadó: dr. Ördög-Deák Andrea PhD-hallgató


TDK_005


 

„Fortélyos félelem igazgat” – a terrorizmus elleni büntetőjogi védekezés lehetőségeiről

Előadó: Neparáczki Anna V. éves hallgató


TDK_018

 

 

2010. március 17. 16:00

 

Téma: A kirendelt védői tevékenység minősége a Magyar Helsinki Bizottság akta-kutatása alapján

Előadó: Bakos Eszter V. éves hallgató


TDK_025  TDK_029

 

 

2010. március 31. 18:00

 

Téma: Az érték-egybefoglalás mint a törvényi egység régi-új válfaja

Előadó: dr. Ambrus István gyakornok


TDK0331_013  TDK0331_009