Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Büntetőjogi TDK  --  A Büntetőjogi TDK ülései

A Büntetőjogi TDK következő ülése - 2011. október 20.

"Büntetőjog az egész világ" címmel 17 órától