Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Szakmai/tudományos életrajzok

Dr. Ambrus István - szakmai/tudományos életrajz

2010. március 03.
 

Szakmai önéletrajz

 

Személyes adatok:

Név: dr. Ambrus István

Születési hely, idő: Kecskemét, 1986. 05. 13.

Levelezési cím: SZTE ÁJK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

E-mail: ambrus.istvan@juris.u-szeged.hu

 

Tanulmányok és végzettség:

2000-2004 Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Kecskemét; érettségi minősítése: jeles

2004-2009 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak; diploma megszerzése: 2009. június, diploma minősítése: cum laude (4,40); végzettség: jogász

2009- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája, doktorandusz hallgató

 

Nyelvismeret:

Angol – középfok C (2003)

 

Munkahely:

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék:

2009. szeptember 1-től gyakornok

2010. július 1-től tanársegéd

 

Oktatási tevékenység:

Jogászképzésben

Büntetőjog általános rész – előadás levelező tagozaton (2010 -)

Büntetőjog általános rész – gyakorlatok vezetése (2010 -)

Büntetőjog különös rész – gyakorlatok vezetése (2010 -)

Büntetőeljárási jog – gyakorlatok vezetése (2010 -)

Büntetőjogi szakszeminárium – előadás levelező tagozaton (2010 -)

Tehetséggondozás (2010-)


Jogi asszisztens-képzésben

Bevezetés a büntető anyagi jogba - előadás nappali tagozaton (2011 -)

Büntetőeljárás- és büntetés-végrehajtási alapismeretek - előadás nappali tagozaton (2011 -)

 

Egyéb képzésekben

Kriminológia – előadás nappali és levelező tagozaton szociális munkás hallgatók számára (SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar) (2010 -)

 

Kutatási terület:

- büntetőjog általános rész: az egység és a halmazat tana a büntetőjogban (leendő PhD-értekezés témája); bűncselekménytani, dogmatikai kérdések

- büntetőjog különös rész: közrend elleni, illetve gazdasági bűncselekmények

 

Publikációk száma: 12 (megjelenés alatt: 1)

 

Tudományos előadások:

  1. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója; „Az üzletszerűség mint egység-többség tani kategória de lege ferenda” címmel [KRE ÁJK, Budapest, 2009. november 21.]
  2. (Némedi Márkkal közösen) Die Vorverlagerung der Strafbarkeit am Beispiel der Computerkriminalität aus ungarischer Sicht [Zentrum für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien; Osnabrück, 2009. dec. 3-8.]
  3. Az Ügyészek Országos Egyesületének Bács-Kiskun megyei tagozata Csemegi Károly halálának 111. évfordulójára rendezett emlékülése; „Az ismételten bevezetett érték-egybefoglalásról és az ezzel kapcsolatos egyes elméleti és gyakorlati problémákról” címmel [Kecskeméti Városi Ügyészség, 2010. március 23.]
  4. Jog és Irodalom - Interdiszciplináris doktorandusz konferencia (SZTE ÁJK és SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolák); „A bíró és a hóhér - avagy a Jó és a Rossz apokaliptikus küzdelmének bemutatása a büntetőjog szemüvegén keresztül” címmel [Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 2010. november 4.]
  5. Társadalomtudományi Doktori Iskolák Tudományos Fóruma; „Anomáliák az utóbbi évek büntető jogalkotásában” címmel [Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 2010. november 17.]
  6. Kovács István Emléknapok - Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában, Bűnügyi szekció; „A kettős inkrimináció eltörlése a nullum crimen sine lege elv tükrében - Az Alkotmány 57. § (4) bekezdésének formai szempontú kritikai elemzése” címmel (korreferátum Dr. Hollán Miklós előadásához) [Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 2010. november 18.]


Projektrészvétel:

2009-2010 A szegedi, az osnabrücki és a gießeni jogi karok DAAD/MÖB által támogatott kutatási együttműködése; a projekt címe: „A büntetőjogi felelősség stádiumtani kiterjesztésének határai a tettbüntetőjogban”

 

Elismerések:

Hallgatóként

- XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció Büntetőjogi Tagozat I. - Általános rész, Budapest, 2009. április 6-8., pályamunka: A törvényi egységről, I. díj

- A Legfőbb Ügyészség Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatán díjazott pályamunka: A látszólagos anyagi halmazatról, III. díj [2009. június 10.]

 

Oktatóként

- Pólay Elemér Alapítvány Ösztöndíja (2009)

 

Tisztségek, tagság:

2009- Magyar Kriminológiai Társaság tagja

2010- Magyar Büntetőjogi Társaság tagja

 

 

 

Lezárva: 2011. március 1.