Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Szakmai/tudományos életrajzok

Dr. Fantoly Zsanett - szakmai/tudományos életrajz

2010. február 11.
 

Dr. Fantoly Zsanett Szakmai Önéletrajza

 

1.Személyi adatok

Munkahely: 6721 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám / fax: 62/343-509 / 62-544-501

Elektronikus levélcím: fantoly@juris.u-szeged.hu

 

2. Iskolák, eredmények

1985-1990  JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, kitűnő

1990 érettségi, kitűnő

1990-1995 József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak, nappali tagozat, summa cum laude

1997 jogi Szakvizsga, kitűnő

1995-1998 József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar posztgraduális közgazdászképzés,

1999-2002 SZTE Álam- és Jogtudományi Kar

posztgraduális európa jogi szakképzés, jeles

2008 doktori fokozat megszerzése, summa cum laude

 

3. Jelenlegi munkahely:

1995-1997 József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, tudományos segédmunkatárs

1997-2004 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd

1997- egyéni ügyvéd

2004- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, adjunktus

2008- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, docens

 

4. Tudományos szakterület: büntetőjog

- halálbüntetés

- a jogi személy büntetőjogi felelőssége

- tárgyalási rendszerek

 

5. Külföldi kutatóutak, ösztöndíjak és konferencia-részvételek:

1993 május-július kutatóút Amsterdami Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Hollandia)

1995 július-augusztus ösztöndíj Wisconsini Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (USA) – „Bevezetés az USA jogrendszerébe” nyári egyetemi program, USA állami ösztöndíj

1996 augusztus-szeptember kutatóút Groningeni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

1997 augusztus kutatóút Maastrichti Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Hollandia)

1998 január-február kutatóút Lisszaboni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Portugália)

2000. december konferencia-részvétel Rotterdam (Hollandia) Az Európai Közösségek Pénzügyi érdekeinek védelmére alapított jogászegyesület konferenciája a „Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület” képviseletében

2001. január kutatóút Brémai Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Németország)

2001. április konferencia-részvétel Bécs (Ausztria) AIDP (Nemzetközi Büntetőjogi Társaság) Fiatal Tagozatának konferenciája

2002. július-augusztus ösztöndíj Lipcsei Egyetem (Németország) - nyelvi kurzus

 

6. Fontosabb tudományos (magyar és idegen nyelvű) előadások:

2000. december hozzászólás a magyar nemzeti referátumhoz az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmére alapított jogászegyesület konferenciáján Rotterdamban (Hollandia)

2001. április referátum (és írásos beszámoló) „Contemporary Problems of International Criminal Law” osztrák-magyar kollokvium, Bécs (Ausztria) (Cyber-crime)

2004. március „A szerb és a magyar büntetőjog és büntető eljárási jog aktuális kérdései” c. konferencia (A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése-előadás)

2005. január Fiatal Büntetőjogászok Fóruma II. Szeged (A jogi személyek büntetőjogi felelősségre vonhatóságának eljárásjogi kérdései-előadás)

2008. január Tudományos konferencia Prof. Dr. Nagy Ferenc 60. születésnapja tiszteletére (A keresztkérdezésről és a felek általi kihallgatásról-előadás)

2009. június Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója [Akkuzatórius vagy inkvizitórius büntetőeljárást? (Versengő rendszerek.)-előadás]

2009. november „Felelősség és bizonyítás a nemzetközi büntetőjogban” c. nemzetközi konferencia, Budapest. (Lehet-e bűnelkövető az állam?-előadás)

2010. március „A büntető ítélet igazságtartama” c. konferencia a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. (Lemondás a tárgyalásról – lemondás az igazságról”- előadás)

2010. május dr. Hornyák Szabolcs „A köznyugalom elleni bűncselekmények” c. Ph.D dolgozatának opponense a PTE Büntetőjogi Tanszékén

2011. szeptember „Law and Punishment” c. tudományos konferencia Isztambulban (Serving Justice – a slow and sweety process - előadás)

2011. szeptember Istambuli Egyetem Jogi Kara (Criminal procedural (trial) systems –előadás)

2011 október dr. Mészáros Bence „A fedett nyomozás a büntetőeljárásban” c. PhD dolgozatának opponense a PTE Büntetőeljárásjogi Tanszékén

2011. december „A szerződés interdiszciplináris megközelítése” c. tudományos konferencia az MTA SZAB Jogi Szakbizottságának szervezésében (Szerződés- e a vádalku? – előadás)

 

7. Oktatási tevékenység:

alapképzésben

- előadások a büntető anyagi jog és eljárási jog köréből

- gyakorlati foglalkozások vezetése a büntető anyagi jog és eljárási jog köréből

- „A jogi személy büntetőjogi felelőssége” címmel önálló fakultatív tárgy

- „A védő a büntetőeljárásban” címmel önálló fakultatív tárgy

posztgraduális képzésben

„Jogi ismeretek” címmel, orvos-közgazdász képzési tervben az SZTE Gazdaságtudományi Karán

egyéb képzésben

„Jogi alapismeretek” címmel, a Budapesti Médiatudományi Intézetben (SZTE Kihelyezett tagozata)

„Bevezetés a bűnügyi tudományokba”, „Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapok”, „Ügyvédi ügyvitel” címekkel, a MIOK Jogi Asszisztens képzésben

„Ügyvédi ügyvitel” címekkel, a MIOK Jogi Asszisztens képzésben

 

8. Szervezeti tagságok:

1999- Egyesületi tagság a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesületben

2001- Egyesületi tagság a Nemzetközi Büntetőjogi Társaságban (AIDP)

2008- Tagság a MTA SZAB Jogi Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottságában

2009- Elnöke a SZTE Hallgatói Fegyelmi Testületének

2009- Tagság az SZTE ÁJTK Pályázati Bizottságában

2009- Tagság az SZTE ÁJTK Kreditátviteli Bizottságában

2010- SZTE Jogorvoslati Bizottság Megbízott Elnöke

2011- Csongrád Megyei Fogyasztóvédelmi Testület Békéltető Testületi tag

 

9. Nyelvtudás:

Angol – tárgyalási szintű

Német – középfokú

 

10. Egyetemi közélet: 

Tudományos diákköri tevékenység: 2009-es OTDK Büntetőeljárási Tagozatán Ördög-Deák Andrea hallgató dolgozata 3. helyezet- konzulens

2010-es OTDK Büntetőeljárási Tagozatán zsűri-tag

X. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián Gácsi Anett PhD. hallgató díjazott előadása „A terhelt beismerő vallomása, mint kristálytiszta bizonyítási eszköz” címmel - konzulens