Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Szakmai/tudományos életrajzok

Dr. Gácsi Anett Erzsébet - tudományos/szakmai életrajz

2010. szeptember 02.

Szakmai önéletrajz

 

Személyi adatok:

 

Név: dr. Gácsi Anett Erzsébet

Levelezési cím: SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 406. szoba

E-mail cím: gacsi.anett@juris.u-szeged.hu

 

Tanulmányok:

 

1993 – 2001: Mesterszállási Általános Iskola (Mesterszállás)

2001 – 2005: Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola (Szolnok);

Érettségi minősítése: kitűnő

2005 – 2010: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak; Diploma minősítése: summa cum laude

2010 - : Szegedi Tudományegyetem, Állam – és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola, Közjogi modul, Bűnügyi Tudományok

 

Nyelvtudás:

 

Angol nyelv: középfokú C típusú nyelvvizsga (2005)

Francia nyelv: alapfokú nyelvismeret


 

Tudományos előadás, konferencia:

 

Gácsi Anett Erzsébet: A „Miranda-figyelmeztetések” megnyilvánulása a magyar Büntetőeljárási törvényben. Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója. Pécs, 2011. május 13. Bűnügyi Tudományok Szekció. [Szekcióvezető: Dr. habil. Gál István László, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék]

 

Gácsi Anett Erzsébet: A terhelt (beismerő) vallomása „kristálytiszta” bizonyítási eszköz? 10. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Novi Sad, Szerbia, 2011. november 26. Társadalomtudományok I. Szekció. [Szekcióvezető: Dr. Víg Zoltán, egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Európai Jogi-politikai Tanulmányok Kara]

 

Gácsi Anett Erzsébet: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok büntető eljárásjogi következményei: a magyar és szerb büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek összevetése, különös tekintettel a terhelt (beismerő) vallomására. Az állam és jog alapvető értékei a változó világban Doktorandusz Konferencia. Győr, 2012. március 30. Büntetőjogi szekció. [Szekcióvezető: Dr. Nyitrai Péter, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar]

 

Gácsi Anett Erzsébet: A tanú vallomásához kapcsolódó relatív vallomástételi akadály(ok) újragondolása (?) Állam és Jog – Kodifikációs kihívások napjainkban. Doktorandusz Konferencia. Szeged, 2012. május 30. Szekció: Büntetőjogi reformok a XXI. században, különös tekintettel a Btk. tervezetre. [Szekcióvezető: Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam – és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék]

 

Gácsi Anett Erzsébet: A hallgatás joga, mint a tisztességes eljáráshoz való jog egyik eleme. XIII. RODOSZ konferencia. Kolozsvár, Románia, 2012. november 10. Társadalomtudományok szekció: Büntetőeljárási jog.

 

Gácsi Anett Erzsébet: A tanú vallomásmegtagadási (mentességi) jogának metszéspontjai a magyar, valamint a szerb büntetőeljárási jogban. 11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Szabadka, Szerbia, 2012. november 17. Társadalomtudományok I. Szekció. [Szekcióvezető: Dr. Víg Zoltán, egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Európai Jogi-politikai Tanulmányok Kara]

 

Gácsi Anett Erzsébet: Büntető eljárásjogi megjegyzések egy ingatlan-csalási ügy margójára: különös tekintettel a távollévő terhelttel szemben lefolytatott külön eljárásra és annak lehetséges következményeire. Sale and Community, Doktorandusz Konferencia. Szeged, 2012. november 29. [Szekcióvezető: Prof. Dr. Balogh Elemér, tanszékvezető, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam – és Jogtudományi Kar, Európai Jogtörténeti Tanszék]

 

Gácsi Anett Erzsébet: A terhelt beismerő vallomásának megnövekedett szerepe az egyes külön eljárásokban (The Statement of Defendant in the Special Procedures of the Court). The International Scientific Conference within the Project „Harmonization of Serbian and Hungarian (domestic) law with the European Union and Cross-Border Cooperation”. Novi Sad, Serbia, 2012. december 14.

 

 

Díjak, elismerések:

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és a „Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány pályázatára benyújtott pályamunka: A törvénysértő (jogellenes) bizonyítékok kizárásának szabályai a magyar büntetőeljárásban. (oklevél, 2011)

 

Dr. Kiss Kocsis Imre Alapítvány ösztöndíja (2011)

 

A tanú vallomásmegtagadási (mentességi) jogának metszéspontjai a magyar, valamint a szerb büntetőeljárási jogban címmel tartott előadásért: első helyezett díj. (11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Szabadka, Szerbia, 2012. november 17.)

 

 

Szervezeti tagság:

2011 – tagság a Magyar Büntetőjogi Társaságban (MBT)

 

 

Konferencia-szervezés:

 

2012. május 30-án Szegeden megrendezésre került „Állam és Jog – kodifikációs kihívások napjainkban” Doktorandusz Konferencia (Szervezők: Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi docens; Dr. Fejes Zsuzsanna, egyetemi docens; Gácsi Anett Erzsébet, tanársegéd, PhD hallgató)

 

 

Oktatói munka:

 

2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.: a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken gyakornok (büntető eljárásjog gyakorlatok tartása)

 

2011. szeptember 1. napjától: a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken tanársegéd (levelező tagozaton büntető eljárásjog előadások tartása; nappali tagozaton büntető eljárásjog és büntetőjog különös részi gyakorlatok tartása)