Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Szakmai/tudományos életrajzok

Dr. Juhász Zsuzsanna Dr. Visnyeiné - szakmai/tudományos életrajz

2010. február 11.

Dr. Juhász Zsuzsanna

SZAKMAI ÉLETRAJZ

 

Iskolák:

1985-1989. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged ("kitűnő")

1990 - 1995. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, nappali tagozat, Szeged ("summa cum laude")

2008. – doktori fokozatszerzés

 

Munkahely:

1995. - Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

 

Beosztás:

1995-2003– egyetemi tanársegéd

2003-2007 - egyetemi adjunktus

2007-2008 – tudományos munkatárs

2008 - egyetemi adjunktus

2008 - egyetemi docens

 

Oktatói tevékenység:

Előadások és gyakorlati foglalkozások tartása büntető anyagi jogból, azon belül Általános és Különös Részből és büntetés-végrehajtási jogból, illetve korábban gyakorlatok vezetése büntető eljárási jogból.

Önálló fakultatív kollégium vezetése a büntetés-végrehajtási jog tárgyköréből „A büntetés-végrehajtás(i) jog hazai és nemzetközi helyzetének áttekintése” címmel.

Konzulensi közreműködés évfolyamdolgozatok és szakdolgozatok elkészítésénél. Az évfolyamdolgozatok, valamint a szakdolgozatok elkészítését megkönnyítő, azt segítő konzultációk tartása.

Folyamatos részvétel a tanszék vizsgáztatási munkájában, ideértve a záróvizsgáztatást is.

Aktív szerepvállalás a hallgatók számára szervezett büntető anyagi jogi versenyek szervezésében, lebonyolításában.

Egyéb oktatási tevékenység: nappali tagozatos jogi asszisztens felsőfokú szakképzésben „Bevezetés a büntető anyagi jogba” címmel előadások tartása.

 

Kutatási téma:

A büntetés-végrehajtási jogon belül elsősorban a börtönnépesség és ahhoz kapcsolódó végrehajtási kérdések, így például a fogvatartottak foglalkoztatása, a hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, az európai börtönnormák.

Jelenlegi főbb érdeklődési terület a büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi helyzete, a fogvatartottak egészségvédelme.

 

Tudományos előadások:

- A Fiatal Büntetőjogászok Fórumának I. találkozóján „A börtönnépesség aktuális kérdései” címmel,

- a Magyar Börtönügyi Társaság ülésén „Megújult az Európai Börtönszabályok” címmel,

- Dr. Vida Mihály tiszteletére szervezett ülésen „Tűcsere-programok a büntetés-végrehajtásban” címmel,

- Dr. Cséka Ervin professzor 85. születésnapja tiszteletére rendezett szakmai rendezvényen „Szubsztitúciós kezelések a börtönügy területén” címmel,

- Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára szervezett emlékülésen „A börtön-egészségügy aktuális kérdései külföldön és hazánkban” címmel,

- Dr Nagy Ferenc 60. születésnapjára rendezett tudományos ülésen „A börtönnépesség jelenlegi helyzetéről” címmel.

Ösztöndíj, díj:

- 1999. Pólay Elemér Ösztöndíj

A kutatási program címe: A hazai börtönügy és az európai börtönnormák

- A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának I. díja 1996-ban "A büntetés-végrehajtás jogi feltételei, különös tekintettel az előzetes letartóztatás végrehajtására" című pályamunkáért

- A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának I. díja 200l-ben "A fogvatartottak munkáltatásának szabályozása, valamint gyakorlata külföldön és hazánkban" című pályamunkáért

- A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának I. díja 2006-ban „A börtön-egészségügy gócpontjai külföldön és hazánkban” című pályamunkáért.

 

Nyelvismeret:

magyar - anyanyelv

angol - középfokú nyelvvizsga „C”

szerb – alapfokú nyelvvizsga „A”

 

 Szervezeti tagság:

 - Magyar Börtönügyi Társaság

- Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület