Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Szakmai/tudományos életrajzok

Dr. Lőrincz József - szakmai/tudományos életrajz

2010. február 11.
 

Dr. Lőrincz József rövid szakmai életrajza

Tanulmányok, végzettség: Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar: 1962-67, állam és jogtudományok kandidátusa: 1993.

Szakmai pálya:

1967-1972: nevelő a Fiatalkorúak Intézetében,

1972-1982: oktató a Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszékén,

1982-1985: oktatási alosztályvezető a Bv. Országos Parancsnokságán,

1985-1999: tanszékvezető a Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszékén,

1998-2001: a RTF főigazgatójának tud. helyettese,

2001-től má. egyetemi docens az ELTE, a SZE és a ME jogi karain.

Tudományos fokozat: kandidátus, a fokozatszerzés éve: 1993, a disszertáció címe: Fiatalkorúak szabadságelvonással járó büntetőjogi szankcióinak végrehajtása.

Idegennyelvtudás: német, orosz

Jelentősebb külföldi tanulmányutak: 1992, Straubing (német-magyar börtönügyi szeminárium). 1995. Trieri Egyetem (vendégelőadó). 1999 és 2001. Bécsi Collégium Hungaricum (kutatás).

Tudományos érdeklődés: Főbb tématerületek: a magyar börtönügy története 1945-től; a fiatalkorúak büntetés-végrehajtása; a büntetőpolitika és a büntetés-végrehajtás viszonya; a büntetés-végrehajtás társadalmi kapcsolatai és kontrollja; a büntetés-végrehajtás tudományos művelésének kérdései.

Oktatott tárgyak: büntetés-végrehajtási jog, kriminológia.

Szakmai, tudományos megbízatások: a Magyar Börtönügyi Társaság, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság elnökségének tagja.