Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Események és hírek

Nemzetközi kongresszus az élelmiszerhamisítás elleni büntetőjogi fellépésről

ifcclge_14

2014. október végén az SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének oktatói Pekingben jártak az IFCCLGE szervezet kongresszusán.

Az International Forum of Crime and Criminal Law in the Global Era elnevezésű nemzetközi szervezet 2014 októberében tartotta éves kongresszusát Pekingben, idén a "Food and Drug Safety" témakörét érintő büntetőjogi kérdésekre fókuszálva.

Szegedről Prof. Dr. Karsai Krisztina, Dr. Szomora Zsolt és Dr. Katona Tibor vettek részt a tudományos rendezvényen. Katona Tibor esszét nyújtott be a Medicrime egyezmény elemzésével, Karsai Krisztina pedig "Combatting new „chemical crimes” – a general approach" címmel tartott előadást. Szomora Zsolt a Tanszék ALPhA projektjének (gyógyszerhamisítás elleni küzdelem) keretében képviseltette magát a rendezvényen.

10609464_354899934692165_155041463347530547_n


ifcclge_14_2


A konferencia elfogadta a 2014-es ajánlásokat, amelyeknek a lényegi elemeit az alábbiakban foglaltuk össze:


"A hamisított élelmiszerrel és gyógyszerrel kapcsolatos cselekményeket számos ország büntetőjogi vagy közigazgatási szabályozása szankcionálja. Egyes országok esetében maga a büntető kódex tartalmaz ilyen szabályozást (pl. Olaszország, Törökország), más országoknál külön büntető normákat alkottak (pl. USA, Pakisztán, Nigéria). A szabályozások nagyon változatosak, mindössze annyi jelenthető ki, hogy sok ország az élelmiszer- és gyógyszerhamisítást egyértelműen károsnak és az egészséget, életet veszélyeztetőnek tartja.

A technológiai fejlődéssel és a jelenség egyre erősödő észlelésével párhuzamosan az egyes országok jogalkotásai felismerték, hogy az élelmiszer- és gyógyszerhamisítás elsősorban nem a gazdasági és társadalmi rendet veszélyezteti, hanem az emberi életet és egészséget.

A globalizációval járó veszélyek között kell egyértelműen említeni az élelmiszer- és gyógyszerhamisítással kapcsolatos bűncselekményeket. E bűncselekményeknek három fontos ismérve van: 1) Az egész világot érintik, az egész világon terjednek. 2) Az egész világot behálózó módon, különböző szintű kapcsolatban állnak egymással az ilyen bűncselekmények, globális bűnözői hálózatot alakítva. 3) Egyértelmű kapcsolatot mutatnak a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval, és ezáltal még veszélyesebbé válnak.

Így az élelmiszer- és gyógyszerhamisítás elleni küzdelem a nemzetközi együttműködés erősítését és egy hatékony jogi instrumentum kidolgozását követeli meg. Ezért azzal a sürgős kezdeményezéssel fordulunk a nemzetek és országok közösségéhez, a kormányzati és nemkormányzati szervezetekhez, hogy tegyünk haladéktalan lépéseket a Az élelmiszer- és gyógyszerhamisítás bűncselekményeinek megelőzéséről és kontrolljáról szóló ENSZ egyezmény megalkotására."


A hivatalos ajánlások angol nyelvű szövegéhez idekatt.