Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken  --  Hallgatói kutatás - Tornyai Gergely Eötvös hallgatói ösztöndíjat nyert el

Messinai kutatóút: Tornyai Gergely joghallgató

A Campus Hungary Program ösztöndíjának jóvoltából 2013 októberében joghallgatónk, Tornyai Gergely négyhetes rövid tanulmányúton vehetett részt Messinában. A kiutazás célkitűzése egy büntetőjogi témájú kutatás megvalósítása volt, melynek fókuszában a szervezett bűnözéssel kapcsolatos olasz joganyag és joggyakorlat vizsgálata áll.

Tornyai Gergely beszámolója:

A kutatási területem szempontjából több okból is ideális helyszínre érkeztem. Egyrészt a szicíliai városban különösen relevánssá teszi a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kérdését a maffia szervezetek jelenléte: Messina a Cosa Nostra „felségterületéhez” tartozik, a szoros túlpartján a calabriai alvilágot pedig már a N’drangheta uralja. Másrészt a messinai jogi oktatás országos szinten elismert színvonalú, fogadó intézményem előkelő helyet foglal el az olasz jogi karok rangsorában, többek között a végzettek elhelyezkedési statisztikáját tekintve is. Az Universitá degli Studi di Messina jogi karát ráadásul a neves büntetőjog professzor, Giancarlo De Vero igazgatja, ami garanciát jelent arra, hogy az általam is vizsgált jogág kiemelt szerepet kapjon a helyi jogtudományos életben.

IMG_1062

Külföldi kutatómunkám során az egyik legfontosabb feladatomnak az általam vizsgált témakörrel kapcsolatos olasz nyelvű szakirodalom kigyűjtését és tanulmányozását tekintettem. Bár felszereltségben és a kiszolgálás gördülékenységét tekintve elmarad az itthon megszokottól, a jogi kar könyvtára erre megfelelő helyszínt biztosított számomra. Különösen hasznos volt, hogy a könyvek mellett, a Biblioteca – igaz meglehetősen lassú – gépeiről hozzáférhettem a rendkívül gazdag tartalommal bíró jogi adatbázisokhoz, melyekben ítéleteket és a legfontosabb jogi szakfolyóiratokban megjelent cikkeket kereshettem. Mivel itthon csak elvétve lehet hozzájutni ezekhez a forrásokhoz, a tanulmányút már csak ebből a szempontból is egyedülálló lehetőséget biztosított számomra. A megfelelő szakirodalom felkutatásában segítségemre voltak a büntetőjogot oktató tanárok, akik készségesen fogadtak a bennem felmerült szakmai kérdések megvitatása céljából tartott konzultációink alkalmával is.

A forráskutatáson túl kinn tartózkodásom során igyekeztem minél több lehetőséget megragadni az olasz jogi oktatás és eljárás gyakorlati oldalának megfigyelésére. Ennek érdekében különböző büntetőjogi témájú egyetemi előadásokon vettem részt. Érdekes volt megtapasztalni, ahogy ugyanazt a tárgyat az egyes tanárok eltérő oktatási felfogásban közelítik meg: volt, aki érdekes gyakorlati példákon keresztül mutatott rá egyszerre több jogi problémára, más pedig tematikusan haladva adta le a tananyag lényeges elemeit. Ez a változatosság, meglátásom szerint, egyszerre segítheti elő a hallgatók fejlődését és érdeklődésének fenntartását. Az órák hallgatásának egyik fontos hozadéka volt számomra, hogy hozzájárult több, a hazaitól eltérő jellegű jogi fogalom, intézmény nagyobb fokú megértéséhez.

Az egyetemi oktatás megfigyelése mellett, némi betekintést nyerhettem az olasz büntetőeljárás folyamatába is. Messina ugyan nem régióközpont, de – a legfelsőbb bíróság kivételével – minden szintnek és típusnak megfelelő bíróság megtalálható itt. Sőt, a kifejezetten maffia-ügyekkel foglalkozó nyomozati és ügyészi szerveknek is székelnek a városban kirendeltségei. Az intézmények meglátogatása során alkalmam volt megfigyelni néhány büntető tárgyalást, köztük egy Szicíliában tevékenykedő, prostitúció-kereskedelemmel vádolt kelet-európai bűnszervezetét, mely eljárás a jelentős tárgyi súlyú bűncselekményeket tárgyaló Corte d’Assise előtt zajlott. Tanulmányutam egyik legérdekesebb és egyben legmeglepőbb tapasztalata volt a magyartól szembetűnően eltérő olasz tárgyalási kultúra és szokások megfigyelése. Példaként kiemelném a tárgyalás nyilvánosságának nagyfokú, talán túlzott mértékben történő biztosítását, mely a hallgatóság és az ügyvédi kar számára az eljárás közben is lehetővé tett szabad ki-be járásban nyilvánul meg.

messinai_birosag

Rövid tanulmányutam tehát kivételes lehetőséget biztosított számomra, hogy mind elméleti, mind gyakorlati szempontból megalapozzam az eltervezett kutatásom sikeres elvégzését. A szakmailag kétségkívül jövedelmező kiutazásom számára ráadásul kellemes környezetet biztosított a mediterrán klíma, a turistacsalogató természeti szépségek, gasztronómiai különlegességek és a sajátos szicíliai hangulat, mely Messinát és környékét jellemzi.

Hazatérésem után vizsgálódásom eredményeit tanulmány és cikk formájában összegzem, különös hangsúlyt fektetve a magyar joganyaggal való összehasonlításnak. Külföldi tapasztalataimat diákköri előadás keretében is megosztom az érdeklődő oktatókkal, hallgatókkal.