Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken

DAAD-MÖB - Prof. Dr. Nagy Ferenc

Gruppenbild_b1A büntetőjogi felelősség kiterjesztésének határai a tettbüntetőjogban
 

A projekt elnevezése:

A büntetőjogi felelősség kiterjesztésének határai a tettbüntetőjogban

 

Rövid leírása:

A kutatási projektben a szegedi jogi kar Büntetőjogi Tanszéke (Prof. Dr. Nagy Ferenc), a giesseni jogi kar (Prof. Dr. Walter Gropp) és az osnabrücki jogi kar (Prof. Dr. Arndt Sinn) működik együtt a MÖB és a DAAD finanszírozásával. A kutatás célja az ún. "Vorvelagerung der Strafbarkeit" büntetőjog-alkotási jelenségének a tudományos vizsgálata, a jogösszehasonlítás módszerét is igénybe véve, valamint e jelenség dogmatikai meghatározása, amely ez idáig még nem történt meg a jogirodalomban. A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a jogállami tettbüntetőjogban hol húzandó meg a "Vorverlagerung" határa. A kutatás során azonos tematika alapján német és magyar referátumok készülnek, amelyeket összehasonlító tanulmányok elkészítése, valamint összehasonlító jogesetelemzés követ. A projekt keretében több háromoldalú workshopra, valamint két nagy konferenciára kerül sor.

 

A projekt időtartama:

2 naptári év (2009 és 2010).

 

Érintett kutatók:

Prof. Dr. Nagy Ferenc, Dr. Karsai Krisztina, Dr. Szomora Zsolt, Dr. Bató Szilvia

 

Érintett hallgatók:

Némedi Márk, Neparáczki Anna, Tánczos Ágnes, Ambrus András

 

Eredmények:

A kutatás során készült tanulmányokat a konferenciákat záró kötetben tesszük közzé.


Gruppenbild_b2