Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken

OTKA - Dr. Bató Szilvia

pallosjogÉlet és testi épség elleni bűncselekmények a 19. század első felében
 

Tudományos kutatás vagy projekt elnevezése:

OTKA PD 78211 "Élet és testi épség elleni bűncselekmények a 19. század első felében" (önalkalmazásos posztdoktori)

 

Rövid leírása:

A tervezett kutatási projekt célja feltárni és bemutatni a személy elleni erőszakos bűncselekmények büntetőjog-történeti és történeti kriminológiai jellemzőit három bíróság (Békés, Csanád és Csongrád vármegye) 19. század első felében folytatott ítélkezési gyakorlata alapján. A kutatás két szempontból hozhat új eredményeket a magyar jogtörténet-tudomány számára. Egyrészt meghatározza a korabeli kodifikációs törekvések, a jogi szakirodalom és a bírói gyakorlat feldolgozásával az élet és testi épség elleni bűncselekmények â01Eszokásjogi tényállásaitâ01D, kimutatja ezek differenciálódási folyamatait a magyar büntetőjogban. Másrészt adatokat szolgáltat a kriminológia kialakulása előtti időszak erőszakos bűnözésének morfológiájáról, bemutatja az alanyi oldalt (elkövetők, áldozatok) és egyes okokat (virtus, alkohol), valamint feltárja a hatóságok bűnmegelőzési intézkedéseit. A projekt ezzel részben bemutatja azt a büntetőjogi környezetet, amely az eredményes kodifikáció előtti Magyarországon uralkodott. Ezen kívül megalapozást nyújthat az 1848 utáni büntetőjogi gondolkodás összetevőinek kutatásához is.

 

Időtartama:

2009. április 1-2012. március 31.

 

Érintett kutatók:

Dr. Bató Szilvia, tudományos munkatárs

 

Eredmények:

 

Előadások:

 

1. Kriminelle oder rebellische Untertanen? Die österreichische Regierung und die Kriminalität in Ungarn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Quellen und Methoden der historischen Kriminologie in Ungarn). XVth European Forum of Young Legal Historians, Inter-, Trans-, Supra-? Legal Relations and Power Structures in History. Firenze, 2009.

 

2. "Erprobte Weibspersonen" oder unwissende Mädchen? Geschlechtsspezifische Straftaten: Kindsmord und Abtreibung. Hat Strafrecht ein Geschlecht? Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2009.

 

3. Törvényesség törvény nélkül. Az anyagi jogi legalitás a Csemegi-kódex előtt. IV. Szegedi Jogtörténész Napok: A bírói hatalomról szóló 1869:IV. valamint az állampolgárságról szóló 1879:L törvények keletkezésének évfordulóján. Szeged, 2009.

 

4. Die Entwicklung des ungarischen Strafrechts; Das Tatstrafrecht und Verbrechenssystem als Ausgangspunkt des ungarischen Strafrechts (közös előadások Prof. Dr. Nagy Ferenccel) Vorverlagerung der Strafbarkeit - Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des ungarischen und deutschen Strafrechts. Universität Osnabrück, 2009.

 

Poszter:

 

Der Anfang der Kriminalpolitik in Ungarn (Rechtsliteratur und Kriminalität im 19. Jahrhundert) (poszter) Die Inszenierung des Rechts. XVI. Forum Junger RechtshistorikerInnen Frankfurt/Main 2010.