Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken

Történeti Kriminológiai Műhely

Ebben a szemeszterben is megrendezésre kerül a Történeti Kriminológiai Műhely előadássorozat az Eötvös Lóránd Kollégium keretei között Bató Szilvia szervezésében. A műhely előadásai minden félévben tematikus jellegűek, ezúttal a Becsület - erkölcs - tulajdon, avagy büntetőjogi jogismeret és jogtudat a 18-20. században cím adja a félévi tematika kiindulópontját.

 

A félév részletes programja itt érhető el.