Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Publikációs listák

Dr. Ambrus István - publikációk

2010. március 03.
 

Ambrus István publikációinak jegyzéke


Könyvfejezet:


1. Különös Rész Második, Harmadik, Hatodik és Hetedik Rész In: Bevezetés a büntető anyagi jogba (társszerzők: Dr. Juhász Zsuzsanna, Dr. Vida Mihály). Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei. Szeged, 2010.


- 2. kiadás 2011.


Tanulmányok:


1. A folytatólagos bűncselekményről. Jogelméleti Szemle. 2008/4. sz. http://jesz.ajk.elte.hu/ambrus36.mht
2. A büntetlen eszköz-, utó- és mellékcselekményekről. Jogelméleti Szemle. 2009/4. sz. http://jesz.ajk.elte.hu/ambrus40.mht
3. A magánlaksértés mint büntetlen eszközcselekmény. Bűnügyi Szemle. 2009/4. sz. 24-33. p.
4. Az ismételten bevezetett érték-egybefoglalásról és az ezzel kapcsolatos egyes elméleti és gyakorlati problémákról. Magyar Jog. 2010/5. sz. 274-281. p.
5. A Szegedi Ítélőtábla döntése Pénzes Henrietta gyilkossági ügyében. A törvény szerinti legsúlyosabb büntetés kiszabásának indokoltsága, valamint a személyi szabadság megsértése önálló megállapításának mellőzése. Jogesetek Magyarázata. 2010/4. sz. 28-34. p.

6. A törvényi egység általános ismérveiről. Publ. doct. jur. Szeged, 2010. (megjelenés alatt)

7. A törvényi egységről. In: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának Díjnyertes Dolgozatai (szerk.: Király Miklós - Varga István). I. kötet. Elte Eötvös Kiadó. Budapest, 2011. 209-242. p.

8. Súlyponti kérdések a bankkártyával kapcsolatos bűncselekmények köréből (társszerző: dr. Deák Zoltán). Belügyi Szemle. 2011/2. sz. 85-103. p.Recenzió:

1. Szomora Zsolt: A nemi bűncselekmények alapkérdései. Dialógus. 2009. 31-32. p.
2. Informatika és büntetőjog. Recenzió Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben c. kötetéről. Infokommunikáció és Jog. 2010/5. sz. 178-179. p.