Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Publikációs listák

dr. Gácsi Anett Erzsébet - publikációk

2011. december 05.

Publikációs lista

 

 

Könyvrészlet:

 

Gácsi Anett (társszerzőként): Bevezetés a büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási jogba (társszerzők: Ambrus István, Fantoly Zsanett, Juhász Zsuzsanna). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2011, 397 p.

 

 

Tanulmányok:

 

 • Gácsi Anett Erzsébet: A „Miranda-figyelmeztetések” megnyilvánulása a magyar Büntetőeljárási törvényben. In: Bencsik András – Fülöp Péter (szerk.): Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója. Tanulmánykötet (Cd-formátum). Pécs, 2011, 214-222. p.
 • Hivatkozza: Mészáros Bence: Megjegyzések a vádlott kihallgatásának eljárási szabályaihoz. In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapjának tiszteletére. Pécs, 2011, 406. p. 757. lj.
 • Gácsi Anett Erzsébet: Bizonyítási tilalmak a magyar büntetőeljárásban: a törvénysértő (jogellenes) bizonyítékok kizárása. In: Juhász Zsuzsanna – Nagy Ferenc – Fantoly Zsanett (szerk.): Sapienti Sat. Ünnepi Kötet Dr. Cséka Ervin Professzor 90. születésnapjára. Szeged, 2012, 173-182. p.
 • Gácsi Anett Erzsébet: A Debreceni Ítélőtábla döntése a tanúzási mentesség következményeiről. Van-e jelentősége a mentességi jog megsértésével beszerzett tanúvallomás kirekesztéséről hozandó döntésnél a vallomás tartalmának? In: Jogestek Magyarázata (jogi szaklap; Főszerk: Jakab András – Szomora Zsolt), 2012/2. szám, 32-38. p
 • Gácsi Anett Erzsébet (társszerzőként): Küzdelem a költségvetés örök űrje ellen: munkajogi és szociális jogi vonatkozású bűncselekmények egykor és most (társszerző: Neparáczki Anna Viktória) In.: Homoki-Nagy Mária (főszerk.): Acta Universitatis Szegediensis FORVM, Publicationes Doctorandorum Juridicorum. 2012. II. évfolyam. 55-82. p.
 • Gácsi Anett Erzsébet: A tanú vallomásához kapcsolódó relatív vallomástételi akadály(ok) újragondolása (?) [Megjelenés alatt]

 

 

Rezümé:

 

 • Gácsi Anett Erzsébet: A terhelt (beismerő) vallomása „kristálytiszta” bizonyítási eszköz? Csányi Erzsébet (szerk.): 10. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Rezümé kötet. Novi Sad, 2011, 131. p. (rezümé)
 • Anett Erzsébet, Gácsi: Is the defendant’s confession / testimony a „crystal-clear” means of proof? Erzsébet, Csányi (ed.): Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students. Novi Sad, 2011, 132. p. (summary)
 • Gácsi Anett Erzsébet: A hallgatás joga, mint a tisztességes eljáráshoz való jog egyik eleme. Székely Tünde – Székely Ibolya – Kovács Csongor (szerk.): XIII. RODOSZ konferencia – kivonatok jegyzéke. Kolozsvár, 2012, 39-40. p. (rezümé)
 • Gácsi Anett Erzsébet: A tanú vallomásmegtagadási (mentességi) jogának metszéspontjai a magyar, valamint a szerb büntetőeljárási jogban. Csányi Erzsébet (szerk.): 11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. 11. VMTDK-Rezümé kötet. Újvidék, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2012, 150. p. (rezümé)
 • Anett Erzsébet, Gácsi: Point of intersections of the witness’ right to refuse to testify (immunity from testimony) in the Hungarian and in the Serbian Criminal Procedure law. Erzsébet, Csányi (ed.): 11. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students. Novi Sad, 2012, 151. p. (summary)