Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Publikációs listák

Dr. habil. Karsai Krisztina - publikációk

2010. február 12.

Dr. habil. Karsai Krisztina közleményei 1996-2013

 

Publikációs statisztika: összes közlemény 100

Monográfia 2

Könyvrészlet 11

Egyetemi tankönyv és jegyzet 4

Könyvlektorálás 1

Idegen nyelvű tanulmány összesen: 25

Ebből külföldi folyóiratban megjelent: 8

További külföldi kiadású közlemény: 11

Magyar nyelvű tanulmány 39

Ebből magyar folyóiratban megjelent: 22

Könyvszerkesztés 6

Egyéb (recenzió, beszámoló, fordítás) 8

 

 

I. Monográfia

1. Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései. KJK-Kerszöv, Budapest. 2004. 1-263.p.

2. Fogyasztóvédelem és büntetőjog. hvgorac, Budapest, 2011. 1-274.p.

II. Könyvrészlet

3. Bűnügyi igazságügyi együttműködés. In: Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban (szerk.: Blutman László). Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár, Szeged, 2005. 9-43.p.

4. A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezések. EUSZ 29-42. cikk. In: Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata 1-2. (szerk.: Osztovits András). Complex, Budapest, 2008. 1947-2022.p.

5. A kölcsönös elismerés elve. In: Az európai büntetőjog kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008. 149-157.p.

6. A jogharmonizáció általános tanai. In: Az európai büntetőjog kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008. 433-449.p.

7. Élelmiszer-büntetőjog. In: Az európai büntetőjog kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008. 611-618.p.

8. Az Európai Bíróság hatása az európai büntetőjog fejlődésére. In: Az európai büntetőjog kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008. 719-745.p.

9. A közegészség elleni bűncselekmények. In: A magyar büntetőjog különös része (szerk.: Nagy Ferenc). hvgorac, Budapest, 2009. 472-514.p. (társszerző: Vida Mihály)

10. A gazdasági bűncselekmények. In: A magyar büntetőjog különös része (szerk.: Nagy Ferenc). hvgorac, Budapest, 2009. 515-595.p. (társszerző: Kereszty Béla)

11. Criminal Law, Hungary. International Encyclopaedie of Laws. Kluwer, 2010. 245p. (társszerző Szomora Zsolt)

12. Az EUMSZ 82-89. cikke In: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata 1-3. (szerk.: Osztovits András) Complex, Budapest, 2011. 1677-1774.p.

13. Büntetőjogi fogalomtár. Complex, Budapest, 2012. (társszerző: Görgényi Ilona, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika)

III. Egyetemi tankönyv és jegyzet

14. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel, Budapest. 2005. 1-200.p. (társszerző: Fantoly Zsanett, Kovács Judit, Nagy Ferenc, Szomora Zsolt)

15. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel, Budapest. 2005. 1-198.p. (társszerző: Csúri András, Fantoly Zsanett, Kovács Judit, Szomora Zsolt)

16. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez II. Rejtjel, Budapest. 2006. 1-198.p. (társszerző: Csúri András, Fantoly Zsanett, Kovács Judit, Szomora Zsolt)

17. Az Európai Bíróság büntetőjogi ítélkezése. Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár, Szeged. 2007. 1-142.p.

IV. Könyvlektorálás

18. Az európai büntetőjog kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008. 1-883.p. (társlektor: Wiener A. Imre)

V. Idegen nyelvű tanulmány

A) Külföldi folyóirat

19. Criminal responsibility of minors on national and international legal order. (The Hungarian national report to the XVIIth International Congress of Penal Law, Section I.) Revue International de Droit Penal 2004/1-2 379-399.p.

20. Ungeschicktes und folgenreiches Vorgehen in der transnationalen Rechtshilfe. Zugleich Anmerkung zum Beschluss des OLG Stuttgart v. 28.1.2005 – 3 Ausl. 76/03. Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 2006/9 443-446.p.

21. Symbole als Gegenstand des ungarischen und europäischen Strafrechts – Verkehrtes Gesinnungsstrafrecht? Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 119 (2007) Heft 4 1037-1054.p.

22. Tendinte noi in dreptul penal european. Caiete de Drept Penal 2008/1 87-103.p.

23. Expanding forms of preparatory acts and participation. (The Hungarian national report to the XVIIIth International Congress of Penal Law, Section I.) Revue International de Droit Penal 2007/3-4 175-188.p.(CD-rom) (társszerző: Végvári Réka)

24. A competȇncia originária ’oculta’ do Tribunal Penal Internacional: sobre o art. 70 do Estatuto de Roma. Ciȇncias Penais. Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. 2008/7-12 114-135.p.

25. As questoes fundamentais de uma legislacao penal sobre drogas (esboco de uma legislacao penal comparada sobre drogas). Revista Brasileira de Ciencias Criminais 19, vol. 92. 2011 97-122.p.

26. The approach to terrorist offences by means of criminal law in Hungary. A national report to the Third Session of International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era. Sistema Penal & Violencia 2012/4 75-108.p. (társszerző: Neparáczki Anna, Szomora Zsolt)

B) Tanulmánykötet (külföldi kiadás)

27. Das Wahlrecht der Strafgefangenen – rechtsvergleichende und europäische Überlegungen. In: Interdisziplinäre Kriminologie. Festschrift für Arthur Kreuzer zum 70. Geburtstag (szerk.: Thomas Görgen – Klaus Hoffman-Holland – Hans Schneider – Jürgen Stock) Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt, 2008. 316-332.p.

28. The principle of mutual recognition. Zbornik Padova / Collected Papers XLII 1-2/2008. Novi Sad Faculty of Law, Serbia. 941-954.p.

29. The „Hidden” Primer Jurisdiction of the ICC. In: Criminal Law between War and Peace: Justice and cooperation in criminal matters in international military interventions (szerk.: Stefano Manacorda – Adán Nieto) Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2009. 555-574.p.

30. „The Fruit of the Poisonous Tree Doctrine” im europäischen Kontext. In: Beiträge zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht. Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung (szerk.: Walter Gropp – Adem Sözüer – Bahri Öztürk – Liane Wörner). Gießener Schriften zum Strafrecht und zur Kriminologie. Nomos, 2010. 107-127.p.

31. Anknüpfungspunkte für eine Vorverlagerung im ungarischen Strafgesetzbuch – Eine Bestandsaufnahme. In: Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht (szerk.: Arndt Sinn – Walter Gropp – Ferenc Nagy). Schriften des Zentrums für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien 1. V&R Unipess Universitätsverlag Osnabrück, 2011. 309-321.p, (társszerző: Szomora Zsolt)

32. Tendenzen zur Vorverlagerung der Strafbarkeit auf europäsicher und internationaler Ebene – Europäische und internationale Einflüsse auf die nationalen Rechtsordnungen. In: Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht (szerk.: Arndt Sinn – Walter Gropp – Ferenc Nagy). Schriften des Zentrums für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien 1. V&R Unipess Universitätsverlag Osnabrück, 2011. 549-571.p.

33. Vorverlagerung im Strafrecht – Entwicklungen aufgrund internationaler und europäischer Vorgaben. In: Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht (szerk.: Arndt Sinn – Walter Gropp – Ferenc Nagy). Schriften des Zentrums für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien 1. V&R Unipess Universitätsverlag Osnabrück, 2011. 659-674.p. (társszerző: Liane Wörner)

34. Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität. Ungarn. In: Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität. Ein Rechtsvergleich zum Internationalen Strafrecht (szerk.: Arndt Sinn). V&R unipress, Osnabrück, 2012. 465-464.p.

35. Transnational inquiries and the protection of fundamental right sin criminal proceedings. A national report on Hungary. (szerk.: Ruggeri, Stefano) Springer, 2013. 419-429

C) Konferenciakötet (külföldi kiadás)

36. The approach to terrorist offences by means of criminal law in Hungary. Third Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era. Basic Trend of Worldwide Terrorism and Counter measures in the Global Era. Beijing, China. Paper Collection, 2011. 588-627.p. (társszerző: Szomora Zsolt, Neparáczki Anna Viktória).

D) Tanulmánykötet (magyar kiadás)

37. Die Beziehungen zwischen europäischem Gemeinschaftsrecht und dem Strafrecht. In: Ungarn auf der Schwelle in die EU. Pólay Elemér Alapítvány 6., Szeged, 2006. 9-15.p.

38. Plädoyer für das Europäische Strafrecht. In: Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára (szerk.: Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Mészáros Bence). Studia Iuridica. Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Pécs, 2006. 257-261.p.

39. Europäische Integration und Strafrecht. In: Legal Transitions. Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union (szerk.: Balogh Elemér – Hegedűs Andrea – Mezei Péter – Szomora Zsolt – Traser Julianna Sára). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007. 195-199.p.

40. Lebensschutz im ungarischen Strafrecht. In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland. Beiträge zur Strafrechtsvergleichung (szerk.: Karsai Krisztina). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008. 47-95.p. (társszerző: Csúri András, Szomora Zsolt)

41. Segmentation of teenagers in terms of their buying behavior and their attitudes towards commercials. In: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference. Szeged, November 19-21, 2009. (Edited by Péter Kovács – Katalin Szép – Tamás Katona) Published by Unidocument Kft. 2010. 678-698.p. (társszerző Prónay Szabolcs)

42. Consumer Protection by Criminal Law. In: Ünnepi e-könyv Herceg János professzor 70. születésnapjára (szerk.: Katona Tamás). Szeged, 2012. 455-468.p.

E) Egyéb

43. Umgang mit Betäubungsmitteln und Strafrecht. Leipziger Juristische Vorträge. Heft 35. Leipziger Universitätsverlag. 1998. 1-26.p.

 

VI. Magyar nyelvű tanulmány

A) Magyar folyóirat

44. A kábítószerrel visszaélés megítélése a lengyel büntetőjogban – egy másik megoldás avagy a hazai és a lengyel „drog-jog” gondolatébresztő összehasonlítása. Jogtudományi Közlöny 2000/4 145-150.p.

45. Börtön és drog (Új megoldások, lehetséges alternatívák). Börtönügyi Szemle 2000/3 77-91.p.

46. Új utak az ártalomcsökkentés területén. Collega 2000/5 38-45.p.

47. Az európai büntetőjogi integráció egyik újdonsága, avagy gondolatok a kerethatározatról. Európai Jog 2001/1 11-14.p.

48. Magyar büntetőjog az európai integráció sodrásában. Jogtudományi Közlöny 2002/2 77-90.p. [Másodközlés: Tanulmányok a bajai III. Béla Gimnázium jubileumára, 1757-2007 (szerk.: Mayer János), 2007, Baja. 165-200.p.]

49. Mozaikkép a közösségi pénzügyi érdekek védelméről. Európai Jog 2002/5 14-22.p.

50. A kerethatározat. Az európai büntetőjog új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás. Büntetőjogi Kodifikáció 2003/1-2 3-28.p. (társszerző: Nagy Ferenc)

51. Az érinthetetlenség illúziója, avagy gondolatok az európai közösségi jog és a nemzeti büntetőjog közötti kapcsolatokról. Európai Jog 2004/4 különszám 13-22.p.

52. Az „asszimilációs szabályozás” jellegzetességei a közösségi jogban. Állam- és Jogtudomány 2004/3-4 273-292.p.

53. Büntetőeljárás és uniós jog, avagy a büntetőjogásznak is le kell nyelnie az integráció békáját. Kontroll 2005/1 32-53.p.

54. Az európai büntetőjog rögös útján. Magyar Jog 2006/1 1-10.p.

55. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállásának kritikája. Magyar Jog 2006/12 745-750.p.

56. Magyar alkotmányosság a bűnügyi jogsegélyjog útvesztőjében. Magyar Jog 2008/6 399-408.p. (társszerző: Ligeti Katalin)

57. Miért nem lehet a vezeték nélküli internet a lopás elkövetési tárgya. Ügyészek Lapja 2008/3 5-16.p. (társszerző: Blutman László, Katona Tibor) [Másodközlés: Bűnügyi Szemle 2008/1 42-49.p.]

58. A büntetőjogi fogyasztóvédelem egyes általános kérdéseiről. Jogtudományi Közlöny 2008/7-8 333-340.p.

59. Az ártatlanság vélelme és a vádlott meg nem cáfolt védekezése. Jogtudományi Közlöny 2010/4 171-179.p. (társszerző: Katona Tibor)

60. A Katz-ügy. Jogesetek Magyarázata 2010/1 57-65.p.

61. Az új Eurojust határozat avagy a nemzeti tag jogi helyzetének „izmosítása”. Európai Jog 2010/1 34-41.p. (társszerző: Katona Tibor)

62. Javak szimbolikus fogyasztása társadalomtudományi megközelítésben. Hídépítés a jog- és gazdaságtudományi szemlélet között. Fogyasztóvédelmi Szemle 2010. december 51-61.p. (társszerző Prónay Szabolcs)

63. Büntetőjogi jogtárgyak a hamis áruk elleni küzdelemben. Magyar Jog 2010/12 720-726.p.

64. Jogi taposóaknák a hamis áruk piacán. Belügyi Szemle 2011/2 60-84.p.

65. Áru hamis megjelölése – egy bűncselekmény analízise. FORVM (Acta Juridica et Politica) 2011/1 301-337.p.

66. Az Európai Bíróság ítélete a személyazonosság ellenőrzéséről a belső határokon. JeMA 2011/4 40-50.p.

67. Emberi jogok védelme és az európai nyomozási határozat. Rendészet és emberi jogok 2012/3 23-33.p.

B) Tanulmánykötet

68. A magyar és a német kábítószer-büntetőjog alapjai. Acta Juridica et Politica. Tomus LIII. Fasc. 14. Szabó András Emlékkönyv. Szeged, 1998. 185-208.p.

69. Pecunia olet avagy gondolatok a pénzmosásról. In: Wiener A. Imre Ünnepi Kötet (szerk.: Ligeti Katalin). KJK-Kerszöv, Budapest. 2005. 143-158.p.

70. Büntetőeljárás és előzetes döntéshozatal. In: Keresztmetszet. Tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából. Pólay Elemér Alapítvány 7., Szeged, 2005. 85-110.p.

71. Egy tölténnyel több – avagy a Btk. 171.§ kritikája egy jogeset kapcsán. In: Bűnügyi mozaik. Ünnepi kötet Vida Mihály 70. születésnapjára (szerk.: Nagy Ferenc). Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2006. 111-126.p.

72. Az Alkotmány 55.§-hoz. In: A mi Alkotmányunk. Vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról (szerk.: Trócsányi László). Complex, Budapest, 2006. 369-370.p.

73. A kétszeres eljárás alapelvi tilalmának európai érvényessége. In: Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére (szerk.: Nagy Ferenc). Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2007. 85-101.p.

74. Gondolatok a büntetőjogi fogyasztóvédelemről. In: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (szerk.: Szabó Imre). Acta Jur. et Pol. Szeged, 2007. 349-363.p.

75. A közbeszerzés és a piaci verseny a büntetőjog határán. In: Acta Conventus de Jure Civili. Tomus IX. Lectum Kiadó, Szeged, 2008. 95-106.p.

76. Európai bűnügyi együttműködés és alkotmányosság. In: Tudományos előadóülés a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozóján. SZTE ÁJTK Kiadványa. Szeged, 2009. június 5. 21-24.p.

77. Jogirodalmi viták az Alkotmánybíróság egy határozata nyomán, avagy a büntetőjogi törvényesség elve és a nemzetközi bűnügyi együttműködés. In: Tanulmányok Ruszoly József 70. születésnapjára (szerk.: Balogh Elemér – Homoki-Nagy Mária) Acta Jur. et Pol. Szeged, 2010. 445-454.p.

78. A közrend európai (jogi) fogalma. In: Tanulmányok a „Rendészeti kutatások – a rendvédelem fejlesztése” című tudományos konferenciáról (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán) Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XII. Pécs, 2011. 29-38.p.

79. Az uborkatolvaj feláldozható avagy szemfényvesztő büntetőjogi ítélkezés. In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére (szerk.: Gál István László). Pécs, 2011. 341-350.p.

80. Az ultima ratio elvről – másképpen. In: „Sapienti sat…” Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára (szerk.: Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett). Acta Jur. et Pol. Tomus LXXIV. Szeged, 2012. 253-260.p.

C) Egyéb

 

81. A kábítószer-fogyasztás büntetendősége. Elvek, elméletek pro és kontra. Acta Juridica et Politica. Tomus LIV. Fasc. 11. Szeged, 1998. 1-33.p.

82. Drogjog Ausztriában. Acta Juridica et Politica. Tomus LIX. Fasc. 8. Szeged, 2001. 1-26.p.

83. Az európai elfogatóparancs és az átadási eljárás. Acta Juridica et Politica Tomus LXVI. Fasc. 12. Szeged 2004. 1-36.p.

84. Korreferátum az európai bűnügyi együttműködés és az emberi jogok témakörében. Huszonhatodik Jogász Vándorgyűlés (Szeged, 2007. október 11-13.) Magyar Jogászegylet 2007, Budapest. 238-244.p.

85. Aki bújt, bújt, aki nem, nem. Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában. In: Csíny vagy bűn? Kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában (szerk.: Kiss Anna – Kiss Henriett – Tóth J. Zoltán). Complex, 2010. 185-192.p.

VII. Recenzió

86. Erdősy Emil – Földvári József – Tóth Mihály: Magyar Büntetőjog – Különös Rész. Magyar Jog 1998/9 570-571.p.

87. Büntetőjog-tudomány határok nélkül. (Das erste deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium) Jogtudományi Közlöny 1999/4 184-190.p.

88. Kriminálpolitika és büntető igazságszolgáltatás Nagy-Britanniában a ’90-es években (szerk. Lévay Miklós). Magyar Jog 2001/7 441-445.p.

89. Tankönyv az európai büntetőjogról avagy új jövevény a bűnügyi tudományok családjában. (Bernd Hecker: Europäisches Strafrecht) Európai Jog 2005/3 48-51.p.

90. Gondolatok az európai büntetőjogról egy könyvismertetés okán. Magyar Jog 2008/2 92-96.p. (társszerző: Nagy Ferenc)

91. Hollán Miklós: Vagyonelkobzás. Bűncselekményből eredő vagyon elvonása. Jogtudományi Közlöny 2008/6 321-324.p.

VIII. Fordítás

92. Az Európai Parlament határozata az Európai Unión belüli fogva tartási körülményekről. Börtönügyi Szemle 1999/3 5-12.p.

93. Az európai kriminálpolitika megszületése. Európai Jog 2012/ 9-18.p.

IX. Beszámoló

94. Európai büntetőjog – magyar szemmel. Collega 2000/5 73-74.p. (társszerző: Ábrahám Márta)

X. Könyvszerkesztés

95. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel, Budapest. 2005.

96. Keresztmetszet. Tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005.

97. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel, Budapest. 2005.

98. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I-II. Rejtjel, Budapest. 2006.

99. Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland. Beiträge zur Strafrechtsvergleichung. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008.

100. Freiheit – Sicherheit – (Straf)Recht. Beiträge eines Humboldt Kollegs. Schriften des Zentrums für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien 2. V&R Unipess Universitätsverlag Osnabrück, 2011. (társszerkesztők: Szomora Zsolt, Nagy Ferenc)

 

Interneten (is) közzétett közlemények

 

(2008)

Lebensschutz im ungarischen Strafrecht. In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland. Beiträge zur Strafrechtsvergleichung (szerk.: Karsai Krisztina) (társszerző: Csúri András, Szomora Zsolt)

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2008/6016/

The „Hidden” Primer Jurisdiction of the ICC.

http://www.defensesociale.org/warandpeace.htm

 

(2010)

Segmentation of teenagers in terms of their buying behavior and their attitudes towards commercials. In: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference. Szeged, November 19-21, 2009. (Edited by Péter Kovács, Katalin Szép, Tamás Katona) Published by Unidocument Kft. 678-698.p. (társszerző Prónay Szabolcs)

http://www.e-document.hu