Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Publikációs listák

Dr. Juhász Zsuzsanna dr. Visnyeiné - publikációk

2010. február 12.

 

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

DR. JUHÁSZ ZSUZSANNA

 

 

  • I. Monográfia

 

A börtön-egészségügy gócpontjai és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön.

Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2010., 250.p.

 

  • II. Könyvrészlet

 

A személy elleni bűncselekmények. In: A magyar büntetőjog különös része (szerk.: Nagy Ferenc). Hvgorac, Budapest, 2009. 54-192. p. (társszerző: Vida Mihály)

 

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények. In: A magyar büntetőjog különös része (szerk.: Nagy Ferenc). Hvgorac, Budapest, 2009. 352-384. p. (társszerző: Vida Mihály)

 

 

  • III. Egyetemi tankönyv és jegyzet

 

Ambrus István – Juhász Zsuzsanna – Vida Mihály: Bevezetés a büntető anyagi jogba. A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, Szeged, 2010. 1-134.p.

 

Ambrus István - Fantoly Zsanett – Gácsi Anett – Juhász Zsuzsanna: Bevezetés a büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási jogba. Szeged, 2011. 290-393. p.

 

 

 

  • IV. Magyar nyelvű tanulmány

 

  • A) Magyar folyóirat

 

 

A finn és az izlandi büntetés-végrehajtás. Börtönügyi Szemle, 2001. 3. sz. 37-46. pp.

 

Rabmunka. Japánban drákói szigorúság van. (Fordítás) Börtönügyi Szemle, 2001. 1. sz. 87-90. pp.

 

Az Európa Tanács két börtönügyi tárgyú ajánlásáról. Börtönügyi Szemle, 2002/4. 85-95. pp.

 

Egészségügy a börtönben. Gondolatok az Európa Tanács R(98)7 ajánlása kapcsán. (Társszerző: Nagy Ferenc) Börtönügyi Szemle. 2002/1. 7-20. pp.

 

Megújult az Európai Börtönszabályok. Börtönügyi Szemle 2006/3. szám 44-59. pp.

 

A börtönegészségügy neuralgikus pontjai. Börtönügyi Szemle 2006/4. szám 29-43.pp.

 

Szubsztitúciós kezelések az európai börtönökben. Börtönügyi Szemle 2007/2. 55-70. pp.

 

A fogvatartott szülők bebörtönzésének kihatásai. Börtönügyi Szemle 2011/3. 49-61. pp.

 

A női fogvatartottak helyzete külföldön. Bűnügyi Szemle 2009/4. 34-39. p.

 

A fogvatartotti rátáról nemzetközi összehasonlításban. (társszerző: Nagy Ferenc) Belügyi Szemle 2010/2. 5-19. p.

 

A fogvatartotti rátáról nemzetközi összehasonlításban. (társszerző: Nagy Ferenc) Másodközlés. Börtönügyi Szemle

 

A fogvatartott szülők bebörtönzésének kihatásai. Börtönügyi Szemle 2011/3. 49-61. pp.

 

Az elöregedő börtönnépesség problémái. Börtönügyi Szemle 2012/2. 1-13. pp.

 

 

 

  • B) Tanulmánykötet

 

A hosszú tartamú szabadságvesztés térnyeréséről. In: Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára (Szerk.: Fenyvesi – Herke - Mészáros), Pécs, 2006. 241-250. pp.

 

A börtönök kórképe külföldön, avagy kihívások a börtönegészségügy területén. In: Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Nagy Ferenc), Szeged, 2005. 223-239. pp.

 

Szubsztitúciós kezelések a börtönügy területén. Néhány gondolat az ártalomcsökkentésről. In: Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapjára. (szerk.: Nagy Ferenc), Szeged, 2007. 215-228. pp.

 

A börtön-egészségügy aktuális kérdései külföldön és hazánkban. In: Büntetőjog és humánum. Emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára. (szerk.: Nagy Ferenc), Szeged, 2007. 113-124. pp.

 

A női fogvatartottak helyzete külföldön. In: Tudományos előadóülés a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozóján, Szeged, 2009.

 

A női fogvatartottak egészségvédelméről. In: Bobvos Pál (szerk.): Reformator iuis cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009.

 

Juveniles in pre-trial detention. (International outlook). In: Tóth Mihály ünnepi kötet 333-341. p.

 

A fiatalkorúak előzetes letartóztatásának egyes végrehajtási kérdései. In: Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. 243-253. pp.

 

 

 

  • C) Egyéb

 

Az előzetes letartóztatás büntető eljárási és büntetés-végrehajtási reformjának szükségességéről In.: Acta Juridica et Politica, Tomus LII. Fasciculus 12., Szeged, 1998. 33. p.

 

A börtönnépesség alakulása egyes közép-és kelet-európai országokban a rendszerváltás után

In.: Acta Juridica et Politica, Tomus LIII. Fasciculus 12., Szeged, 1998. 161-170. pp.

 

Az 1990-es évek közepének európai börtönnépessége – számok tükrében In.: Acta Juridica et Politica, Tomus LVII. Fasciculus 12., Szeged, 1999. 14. p.

 

A börtönmunka nemzetközi áttekintése. Acta Juridica et Politica, Tomus LIX., Fasciculus 7. Szeged, 2001. 18. p.

 

A hazai büntetés-végrehajtási jog és az európai börtönszabályok ajánlásai. Acta Juridica et Politica. Tomus XLII, Fasc. 9. Szeged, 2002. 36 p.

 

A megújult Európai Börtönszabályok ismertetése. In: Acta Juridica et Politica. Tomus LXVIII. Fasc. 12. , Szeged, 2006. 28. p.

 

Szuicid cselekmények a fogvatartottak körében. In: Acta Juridica et Politica. Tomus LXXI. Fasc. 11. , Szeged, 2008. 329-345. pp.

 

A női börtönnépességről. Acta Juridica et Politica. Tomus LXXII. Fasc. 10. , Szeged, 2009. 263-287. pp.

 

A fogvatartott szülők gyermekei. Acta Universitatis Szegediensis. FORVUM Acta Juridica et Politica I. évfolyam, 1. szám. 281-299. p.