Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Publikációs listák

Dr. Lőrincz József - publikációk

2010. február 12.
 

Dr. Lőrincz József fontosabb publikációi

 

Fontosabb publikációk:

Büntetőpolitika és büntetés-végrehajtás a rendszerváltozáson innen és túl. Börtönügyi Szemle, 2003/1. szám.

Büntetőpolitika és büntetés-végrehajtás 1970 és 2002 között. Jogelméleti Szemle 2003/4. szám.

Büntetéstani alapfogalmak. (társszerzőként) (Szerk.: Kabódi Csaba) Budapest, ELTE ÁJK Büntetőeljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, 2004. 104-144.

Az európai börtönügyi alapelvek érvényesülése hazánkban a rendszerváltozás után. In: A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép- és Kelet-Európában. /A Nemzetközi Kriminológiai Társaság 65. Nemzetközi Kurzusának előadásai/ Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 170-179.

Büntetőpolitika és büntetés-végrehajtási konzekvenciái az ezredfordulón. In: Györgyi Kálmán ünnepi kötet. (Szerk.: Gellér Balázs) Bibliotheca Iuridica. Az ELTE ÁJK tudományos Kiadványai. Libri Amicorum 11. 2004. 389-413.

Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009. 223 p.