Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Tanszéki Hirdető

45 év az egyetemi oktatás szolgálatában - 2012 júniusában elhunyt Dr. Cséka Ervin emeritus professzor

Cseka_Ervin2

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 91. évében, június 6-áról 7-re virradó éjjel elhunyt Dr. Cséka Ervin a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának emeritus professzora.

Elhunyt Dr. Cséka Ervin jogászprofesszor

 


Az 1922. január 7-én született és szülővárosában, Debrecenben jogi diplomát szerzett Cséka Ervin közel négy évtizeden át működött az igazságszolgáltatás területén, így a Legfőbb Ügyészségen át a Legfelsőbb Bíróságig, ahol az 1. sz. tanács elnöke volt és a büntető kollégium vezetői tisztéig jutott. Ezzel párhuzamosan érdeklődése az elméleti, tudományos munka felé is fordult. Tudományos munkásságában a büntetőeljárási jog alapvető fontosságú tárgyköreit alaposan és mélyrehatóan dolgozta fel. Az állam- és jogtudomány kandidátusa tudományos fokozatot 1965-ben érte el „A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai” című munkájával, amely 1968-ban könyv formában is megjelent. Akadémiai doktor 1985-ben lett „A büntető jogorvoslatok alaptanai” című disszertációjával és könyvével. Cséka Ervin professzor a büntetőeljárási kódexek kodifikációs munkálataiban is aktív szerepet töltött be, azoknak meghatározó résztvevője volt.

tanszeki2007_034

Az egyetemi oktatásba is bekapcsolódott, így Szegeden 1966-ban kezdte meg működését a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken. 1982 februárjától tanszékvezetőként is dolgozott közel egy évtizeden át, egészen 1992-ig, majd 1994-ben emeritus professzori címet kapott. 2011-ben egyetemi oktatói, professzori munkásságának 45. évi évfordulóját érhette meg. Több generáción át sok ezer hallgatóval ismertette meg a büntetőeljárási jog tanainak elméleti és gyakorlati kérdéseit. Cséka Ervin példaértékű hallgatóbarát oktatói és vizsgáztatói tevékenysége szintén kiemelte őt kollégái köréből.

100_0266

2012. január 7-én töltötte be 90. életévét, és ezen ritka és jeles alkalomból tisztelgő megemlékezésként a Kar és a Tanszék részéről ünnepi tanulmánykötet összeállítása és kiadása valósulhatott meg. A kötet ünnepélyes átadására ez év január 20-án Ünnepi Ülés keretében került sor, az ünnepelt azonban – megromlott egészségi állapotára figyelemmel – nem tudott jelen lenni, így Cséka Ervin otthonában kaphatta kézhez a kötetet.

Tanítványai, kollégái, pályatársai szinte valamennyien meríthettünk és meríthetünk a jövőben is Cséka Ervin gazdag életművéből és változatlanul tanulhatunk tőle a szakmai felkészültség és tudományos alaposság iránti igényt és követelményt, humánus szemléletet, továbbá – de távolról sem utolsó sorban – kihalófélben levő úriemberi magatartást és stílust.

16

Dr. Cséka Ervin emeritus professzort a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara saját halottjának tekinti, temetésére 2012. június 18-án az Óbudai Temetőben került sor.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara,

valamint a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék