Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Tanszéki Hirdető

Beszámoló a Kovács István Emléknapok – Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában c. konferencia Bűnügyi Szekciójáról

A Kovács István Emléknapok – Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában c. konferencia 2010. november 18-19-én került lebonyolításra a SZTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke szervezésében, a Szegedi Akadémiai Bizottság Dóm téri székházában. A konferencia délelőtti plenáris ülése után november 18-án délután kezdődtek meg a szekcióülések, köztük a Bűnügyi Szekció ülése is, melynek elnökei Dr. Karsai Krisztina egyetemi docens és Dr. Törő Sándor Csongrád megyei főügyész-helyettes, tudományos munkatárs voltak. A Bűnügyi Szekció előadói – a konferencia szellemiségének megfelelően – olyan büntetőjogi, illetve a bűnügyi tudományok területére tartozó egyéb témakör kapcsán foglalták össze kutatásaik eredményeit, amelyek valamilyen kapcsolatban álltak alkotmányjogi kérdésekkel, alkotmánybírósági határozatokkal, vagy magával az alaptörvénnyel.

Az előadások sorát Dr. Szomora Zsolt adjunktus (SZTE-ÁJK) nyitotta, Az alkotmánykonform normaértelmezés és a büntetőjogi dogmatika kapcsolatának kérdőjelei című előadásával, melyben Adjunktus Úr az alkormánykonform értelmezés definiálását követően olyan alkotmánybírósági határozatokat tett vizsgálat tárgyává, melyekben az Alkotmánybíróság vagy korábban elfogadott saját rendezőelveivel, vagy a büntetőjogi dogmatikával szemben foglalt állást (így például a közösség elleni izgatás és a tiltott önkényuralmi jelképek használata bűncselekménye kapcsán).

Ezt követően Hollán Miklós tudományos munkatárs (MTA-JTI) A kettős inkrimináció eltörlése a nullum crimen sine lege elv tükrében című előadása következett, melynek keretében az előadó arra a kérdésre kereste a választ, hogy a kettős inkrimináció – mint a nemzetközi bűnügyi jogsegély teljesítésének egyik feltétele – eltörlése ellentétben áll-e a nullum crimen sine lege alkotmányos rangú büntetőjogi alapelvvel.

A harmadik előadó Dr. Hornyák Szabolcs adjunktus (PTE-ÁJK) volt, témája A becsület védelme a büntetőjogban. Az előadás elsősorban a rágalmazás és a becsületsértés bűncselekményével kapcsolatos alkotmányjogi és büntetőjogi kérdéseket vizsgált.

A bűnügyi szekció ekkor kávészünetet tartott, ezt követően folytatódhattak az előadások.

Elek Balázs adjunktus (DE-ÁJK), táblabíró (Debreceni Ítélőtábla) A bizonyítékszerzés alkotmányos korlátai a büntetőeljárásban című előadásában osztotta meg a hallgatósággal gondolatait, gyakorlati és elméleti dilemmák felvetése útján.

Mészáros Bence tanársegéd (PTE-ÁJK) A fedett nyomozó büntetlenségét lehetővé tevő törvényi rendelkezések alkotmányosságáról tartotta meg előadását, elemezve a vonatkozó alkotmánybírósági határozatot, kifejtve ennek kapcsán saját véleményét is.

Az előadóként meghirdetett Kapa-Czenczer Orsolya adjunktus (RTF) akadályoztatása miatt sajnos nem tudott részt venni a konferencián, Az ombudsmani látogatások és azok hatásai a magyar bv. intézetekben c. témájának elméleti jellegű bemutatását azonban korreferense elvégezte.

A fenti előadók mellett korreferensként szerepelt: Deres Petronella (KRE-ÁJK) egyetemi docens, Pápai-Tarr Ágnes (DE-ÁJK) tanársegéd, Mohácsi Barbara (SZTE-ÁJK) tanársegéd, Ambrus István (SZTE-ÁJK) tanársegéd, Nagy Klára (SZE-ÁJK) doktorandusz hallgató és Neparáczki Anna (SZTE.ÁJK) doktorandusz hallgató.

A Bűnügyi Szekció ülése Dr. Karsai Krisztina záró szavaival ért véget, melyben Elnök Asszony megköszönte az előadók, a korreferensek és a résztvevők közreműködését, illetve reményét fejezte ki aziránt, hogy a fiatal kollégák a jövőben mind több hasonló tudományos fórumon mutathatják majd be eredményeiket.


DSC_0930  buntetojogi_szekcio