Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Tanszéki Hirdető

Megbocsátás és türelem - nemzetközi büntetőjogi kerekasztal Pekingben

x

Október 26-án Dr. habil. Karsai Krisztina és Dr. Szomora Zsolt, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék docensei a Pekingi Egyetem Jogi Karára látogattak (Peking University Law School).

Meghívójuk Shizhou Wang Humboldt kutatói nagydíjas professzor, aki 2010-ben járt Szegeden, és előadást tartott a Büntetőjogi Tanszék által szervezett Humboldt-Kolleg keretében. Az egyetemi épületek, a könyvtár-komplexum és a Nyári Palota területéből kimetszett egyetemi park megtekintése után egy érdekes, a büntetőjog-tudomány és a művészet "kereszteződésében" elhelyezett kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelynek témáját a szervező művészek (köztük a Kína-szerte ismert szobrászművész, Chen Wenling ) és Wang professzor "Tolerance"-ként határozták meg. A kerekasztal résztvevői - Wang professzor, Karsai Krisztina és Szomora Zsolt mellett Dr. Shachar Eldar, a tel-avivi jogi kar oktatója - a büntethetőségi akadályok rendszeréről, azok dogmatikai beágyazottságáról beszélgettek, s emellett szóba kerültek ezen intézmények értékhordozó jellegének, társadalmi beágyazottságának és elfogadottságának, erkölcsi vetületének kérdései is. A bő két órás diskurzust a "Tolerance" tematikával foglalkozó művészek, valamint büntetőjogász doktoranduszok hallgatták.


Roundtable x2