Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  ÁJTK Kari Hirdető  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

Monográfia jelent meg a fogyasztóvédelem és a büntetőjog kapcsolatáról

A hvg-orac gondozásában megjelent Dr. Karsai Krisztina (Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék) Fogyasztóvédelem és büntetőjog című monográfiája.

A kötet a fogyasztóvédelem büntetőjoggal kapcsolatos vetületeinek önálló és innovatív feldolgozását adja, amelynek során a Btk.-ban szereplő egyes gazdasági bűncselekmények elemzésére kerül sor dogmatikai és gyakorlati nézőpontból is. Kitér a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a büntetőjog kapcsolatára és a szerző önálló fejezetet szentel annak a kérdésnek is, hogy a közigazgatási hatóságok passzivitása hogyan s milyen mértékben eredményezhet elégtelen védelmet (akár megfelelő jogszabályi környezet ellenére is) a fogyasztók számára. A mű fontos módszere nagyszámú bírósági ügy feldolgozása, így a megállapítások és a következtetések nem nélkülözik az élő büntetőjogi vonatkozásokat. Ezzel a szerző a témakörhöz tartozó kérdésekben a gyakorlat számára azonnal alkalmazható válaszokat is kínál. A kötet minden, fogyasztóvédelemmel hivatásszerűen foglalkozó szakember számára értékes tudást tartalmaz, de kiválóan felhasználható az egyetemi oktatásban és a civil fogyasztóvédelmi szféra továbbképzésében is.


A monográfia a 2008-ban megkezdett OTKA kutatás eredményeit tartalmazza.


A könyv lektorai: Prof. Dr. Tóth Mihály és Dr. Balogh Ágnes


A könyv megvásárolható a kiadó webáruházában és a könyvesboltokban. Nemsokára a Jogi Kari Kabinetben is kapható lesz.

1