Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Tanszéki Hirdető

Nemzetközi büntetőjogi és kriminológiai fórum Pekingben

web

Negyedik alkalommal került megrendezésre 16 ország részvételével 2012. december 1-3. között Pekingben az emberi jogok védelmében szervezett nemzetközi konferencia. Ebben az évben a büntetési elméletek és a halálbüntetés eltörlése volt a téma. Az ÁJTK-t és egyúttal Magyarországot e jeles konferencián három oktató képviselte.

Dr. Fantoly Zsanett a hazai büntető igazságszolgáltatási rendszer fejlődéséről, Dr. Tóth J. Zoltán a halálbüntetés eltörlésének hazai folyamatáról, míg Dr. Juhász Zsuzsanna az életfogytig tartó szabadságvesztésről, mint a halálbüntetés egyik lehetséges alternatívájáról tartott előadást.

2012_1

A konferencián tartalmas és színvonalas vita alakult ki az emberi jogok és a halálbüntetés kérdésének összefüggéseiről. Ennek eredményeként a delegációk arra a megegyezésre jutottak, hogy világszerte érvényesülő tendenciának mutatkozik a halálbüntetés eltörlése, és meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy e büntetési nemet minden állam kiiktassa a szankciórendszeréből és azt hasonlóan hatásos más jogkövetkezményekkel váltsa fel. A konferencia zárásaként elfogadásra került deklarációban az emberi élet tiszteletben tartása és védelme került megfogalmazásra, illetve az államok azon kötelezettsége, hogy polgárai emberi jogait tiszteletben tartsa és védelmezze.

2012_2