Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Rendezvények, konferenciák  --  Doktorandusz konferencia

VI. MSZDOPOK a Jogi Karon

a_025

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében 2013. február 1-jén (pénteken) immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Munkajogi és Szociális jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók Konferenciája (MSZDOPOK).

2013. február 05.

A konferencia egyik legfőbb célja az, hogy a munka- és a szociális jog területén fokozatszerzésre készülő doktoranduszok és a pályakezdő oktatók találkozhassanak egymással, valamint ismertethessék saját, és megismerhessék a többiek PhD. témáját.

Az előadók a konferencián két szakmai előadást adtak elő. Egyfelől egy „szakmai előrehaladási tervben” összegezték a PhD témájuk aktuális feldolgozottságát – milyen irodalmakat használtak fel eddig, milyen nehézségekkel küzdenek, milyen irányba tervezik a további kutatómunkát, milyen résztémákat dolgoztak már részletesebben ki, milyen kérdések foglalkoztatják éppen a témájuk kapcsán, stb. Másfelől a PhD témájuk egy részkérdését prezentálták, amelynek összefoglalóját a konferencia időpontját megelőzően elkészítettek. Ezen összefoglalók segítségével a többi előadónak lehetősége kínálkozott az egyes témák mélyebb megismerésére, annak érdekében, hogy a konferencia helyszínén érdemileg kerülhessen megvitatásra az adott előadó témája, ezzel fejlesztve mind az előadók, mind a résztvevők szóbeli érvelési készségét.

A konferenciáról idén is konferencia-kiadványt jelentetünk meg.

 

Ezúton mondunk köszönetet a konferencián résztvevő előadók színvonalas szakmai munkájáért, az egyes témáknál elhangzó segítő, szemlélet-tágító észrevételekért, és a konferencia megszervezésében közreműködő Dékán Hivatali munkatársaknak.

 

Bízunk abban, hogy jövőre újra találkozhatunk!

 

A programról bővebben itt.