Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Szakmai/tudományos életrajzok

Dr. Karsai Krisztina - szakmai/tudományos életrajz

2010. február 11.
 

 

1. Személyi adatok:

Munkahely: 6721 Szeged, Rákóczi tér 1. 403.

Telefonszám / fax: 62-544-879 / 62-544-501

Elektronikus levélcím: info@karsai-krisztina.hu

 

2. Iskolák, eredmények:

1986-1990 III. Béla Gimnázium Baja, kitűnő

1990 érettségi, kitűnő

1991-1996 József Attila Tudományegyetem Szeged, Állam- és Jogtudományi Kar

jogász szak, nappali tagozat, cum laude (4,5)

1996-1999 JATE ÁJTK - Doktori Iskola Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

1998-2000 SZTE ÁJTK - Potsdami Egyetem német gazdasági jogi képzés

1999-2002 SZTE ÁJTK - posztgraduális európai jogi szakképzés

2004 doktori fokozat megszerzése, summa cum laude

2005 jogi szakvizsga,

 

3. Jelenlegi munkahely:

1999-2003 Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék; egyetemi tanársegéd

2003-2005 egyetemi adjunktus

2005- egyetemi docens

 

4. Tudományos szakterület: büntetőjog

- összehasonlító kábítószer-büntetőjog

- európai büntetőjog, nemzetközi büntetőjog

- fogyasztóvédelem és büntetőjog

 

5. Külföldi kutatóutak, ösztöndíjak és konferencia-részvételek:

1997. tanulmányút (5 hónap) Bonn, Németország – német Parlament gyakornoki programja keretében

1998. kutatóút (5 nap) Poznan, Lengyelország – Adam-Mickiewich Egyetem (Prof. Dr. Andrzej Szwarc)

1998. kutatóút (5 nap) Bécs, Ausztria – Bécsi Egyetem Kriminológiai Intézete

1999. konferencia-részvétel Madrid, Spanyolország – Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmére alapított jogászegyesület konferenciája, „Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület” képviseletében

2000. kutatóút (4 hét) Bécs, Ausztria – Bécsi Egyetem Kriminológiai Intézete (Prof. Dr. Manfred Burgstaller)

2001. kutatóút (3 hét) Tübingen, Németország – Eberhard Karl Egyetem (Prof. Dr. Joachim Vogel)

2001. konferencia-részvétel Noto (Szicília), Olaszország – a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság: Fiatal Büntetőjogászok I. nemzetközi kongresszusa „Contemporary Problems of International Criminal Law”

2002. kutatóút (10 nap) Frankfurt, Gießen, Németország – OKTK kutatási program keretében (ld. „11. Fontosabb pályázatok”)

2002. konferencia-részvétel Bécs, Ausztria – AIDP XVII. kongresszusának előkészítő ülése I. szekció, nemzeti jelentés benyújtása

2004. konferencia-részvétel Peking, Kína – AIDP XVII. kongresszusa

2005. továbbképzés Siracusa, Olaszország – Specialization Course in International Criminal Law. Terrorism’s New War: ICL’s Responses (ISISC)

2006. Humboldt ösztöndíj Giessen, Németország

2007. konferencia-részvétel La Coruna, Spanyolország – AIDP XVIII. kongresszusának előkészítő ülése I. szekció, nemzeti jelentés benyújtása

2007. konferencia-részvétel Toledo, Spanyolország – ISSD XV. kongresszusa, előadás

 

6. Fontosabb előadásokmagyar nyelven:

2000.04.14-16.: Fiatal Büntetőjogászok Fóruma, Visegrád (Új utak az ártalomcsökkentés területén)

2001.05.25.: Bűnügyi Oktatók Találkozója, Szeged (Gondolatok az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróságról)

2002.05.11.: Igazságügyi Fogalmazók IV. Országos Találkozója, Dobogókő (A pénzmosás elleni küzdelem)

2005.01.27.: Fiatal Büntetőjogászok Fóruma II, Szeged (Büntetőeljárás és előzetes döntéshozatal)

2006.07.29.: Vida Mihály Ünnepi Ülés (Uniós jogfejlesztés a büntetőjog területén. A kétszeres eljárás alapelvi tilalmának európai érvényessége.)

2007.03.24.: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért (MAJEB) konferenciája, Lillafüred (A kölcsönös elismerés elve a büntetőeljárásban)

2007.12.05.: A versenyjog és közbeszerzés aktuális kérdései c. konferencia, Szeged (A közbeszerzés és a piaci verseny a büntetőjog határán)

2009.06.04.: Bűnügyi Oktatók Találkozója, Szeged (Európai bűnügyi együttműködés és alkotmányosság)

 

Fontosabb előadások – idegen nyelven:

1996.11.27.: vendégelőadás Lipcsei Egyetem, Németország (Magyar és német kábítószer-büntetőjog)

2000.10.16-18.: referátum „Jogösszehasonlító szeminárium a német, a magyar és a török büntető törvénykönyvek általános részéhez” Gießen, Németország (Közvetett tettesség)

2001.04.20-22.: referátum (és írásos beszámoló) „Contemporary Problems of International Criminal Law” osztrák-magyar kollokvium, Bécs, Ausztria (Nemzetközi Büntetőbíróság: ratifikáció és nemzeti jogalkotás)

2004.06.12.: Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged (Die Beziehungen zwischen Europäischem Gemeinschaftsrecht und dem Strafrecht)

2005.02.11-12.: Seminar zum Völkerstrafrecht Gießen, Németország (Die Verfahrens- und Beweisregeln des Völkerstrafrechts - insbesondere die Rolle des Angeklagten im Internationalen Strafprozeß)

2005.11.18.: Bilanz: Rechtsentwicklung in den ehemaligen sozialistischen Staaten und die Herausforderung der Europäischen Union, Szeged (Europäische Integration und Strafrecht)

2006.07.26.: Rechtsvergleichender Seminar zum Suizid und Sterbehilfe Giessen, Németország (Ein wissenschaftliches Brachland zwischen Tradition und Rechtsdogmatik)

2006.09.25.: Internationales Expertengespräch der Friedrich Ebert Stiftung; Prága, Csehország (Durchsetzung des Schutzes der Rechte von Strafverfahrensbeteiligten in den EU-Mitgliedsländern; Strafverfahrens-garantien in der ungarischen StPO)

2007.01.23.: vendégelőadás Universität Augsburg, Németország (Strafverfahren in Europa)

2007.09.22.: XVth International Congress of Social Defence, Toledo, Spanyolország (The Hidden Primer Jurisdiction of the ICC)

2007. 11.09.: vendégelőadás Justus-Liebig Universität, Giessen, Németország (Nationalstrafrecht mit europäischen Aspekten. Als ein Gebiet des europäischen Strafrechts)

2009. 05. 30.: vendégelőadás Justus-Liebig Universität, Giessen, Németország (Legalität und Rechtshilfe. Strafrechtliche Zusammenarbeit am Maßstab der Gesetzlichkeit)

2009. 05.31.: Deutsches und türkisches Strafrecht und Strafprozessrecht – Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, Giessen / Isztambul („The Fruit of the Poisonous Tree Doctrine” im europäischen Kontext)

2009. 12. 04.: Grenzen der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem Tatstrafrecht DAAD-MÖB workshop, Osnabrück, Németország ( Europäische und internationale Einflüsse auf die nationalen Rechtsordnungen / Tendenzen zur Vorverlagerung der Strafbarkeit auf europäischer und internationaler Ebene)

2009. 12. 05.: uo. (Anknüpfungspunkte für eine Vorverlagerung im Allgemeinen und Besonderen Teil des ungarischen Strafgesetzbuches – eine Bestandsaufnahme – társszerző Dr. Szomora Zsolt)

2010. 04. 28.: vendégelőadás Universidad Castilla La Mancha; Toledo, Spanyolország (European Criminal Law: Challenges and New Perspectives)

 

7. Oktatási tevékenység:

alapképzésben

- előadások a büntetőjog általános (2002-) és különös része (2006-) köréből

- gyakorlati foglalkozások vezetése a büntetőjog általános és különös része köréből (1997-)

- gyakorlati foglalkozások vezetése büntető eljárásjogból (2001-)

- „Szemelvények a német büntetőjogi szakirodalomból” címmel önálló fakultatív tárgy (1998-1999)

- retorika és vitatechnika oktatása kötelező és fakultatív tárgyak keretében (2000-)

- „Európai büntetőjog” címmel önálló fakultatív tárgy (2000-)

- „A büntetőjog nemzetközi vonatkozásai” címmel önálló fakultatív tárgy (2004-)

posztgraduális képzésben

- „A büntetőjog európai vonatkozásai” címmel, európai szakjogász posztgraduális képzésen (2000-)

- „Környezetvédelmi büntetőjog” címmel, környezetvédelmi szakjogász posztgraduális képzésen (2006-)

egyéb képzésben

- Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában „Európai / nemzetközi bűnügyi együttműködés” címmel önálló tárgy oktatása (1999-2000)

 

8. Egyéb szakmai tevékenység:

- közreműködés a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság jogi munkacsoportjának munkájában (1999-)

- közreműködés a Szeged Városi Drogbizottság mellett működő szakmai munkacsoport munkájában (1999-2001)

- állandó szakértői megbízás a Szeged Megyei Jogú Város Kábítószer Egyeztető Fórumban (2001-2008)

- részvétel megfigyelőként az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Hivatalának (UNDCCP) konferenciáján: Regional Legal Meeting to Develop Common Operational Strategies against Drug Trafficking and Money Laundering among Danube States along Southern Balkan Routes, 2001. június. Budapest.

- nemzeti jelentés készítése a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XVII. világkongresszusára a fiatalkorúak büntetőjoga tárgyában (2002-2004)

- szerkesztőségi tag Magyar Rendészet c. folyóirat (2007-)

- nemzeti jelentés készítése – társszerzőségben – a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XVIII. világkongresszusára, „The Expanding Forms of Preparation and Participation” (2007)

- Csongrád Megyei Békéltető Testület tagja (2008-2013)

- a Jogi Szakvizsga Bizottság cenzor tagja (2008-2013)

- szakértő az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bűnmegelőzési programjaiban (2005-)

 

9. Fontosabb elismerések:

- 1998. I. helyezés a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának tudományos pályázatán

- 2001. önkormányzati kitüntetés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától, Szeged város drogstratégiai programjának végrehajtásáért, Szeged város kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységért

- 2002. Tavaszi Szél Alapítvány ösztöndíja

- 2002. Jogász Doktorandusz Publikációs Pályázaton díjazott helyezés

- 2004. Deák Ferenc Ösztöndíj

- 2007. Cesare Beccaria Award for Young Researchers (International Society of Social Defence and Human Criminal Policy

- 2010. Bolyai Ösztöndíj (2010-2013)

 

10. Fontosabb pályázatok:

- témavezetőként Ifjúsági és Sportminisztérium „Új utak az ártalomcsökkentés területén” (404/B/99 számú) kutatási program, 1999-2000

- résztvevő kutatóként Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK) „Az európai büntetőjogi integráció kihívásai és a magyar büntető jogalkotás” (B.1937/XII/02 számú) kutatási program, témavezető Prof. Dr. Nagy Ferenc, 2002

- résztvevő kutatóként AGIS projekt („The accused in the pre-trial stage and his right to defense”) a Sant'Anna School of Advanced Studies of Pisa (Olaszország), a Mickiewicz University of Poznan (Lengyelország), az Association droit au droit (Belgium) és a Mykolas Romeris University (Litvánia) kutatási együttműködésében, 2007

- supervisor kutatóként International Visegrad Fund („Consumer Protection in Sales Transactions in Hungary”) által támogatott egyéni kutatásban, 2007

- támogatottként Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” szakalapítvány által támogatott egyéni pályázatban („Az európai büntetőjog mint új tudományterület megjelenése a jogi felsőoktatásban”), 2007

- vezető kutatóként az OTKA 72692 sz. kutatási program „Fogyasztóvédelmi büntetőjog”, 2008-2011

 

11. Nyelvtudás:

német felsőfok; orosz középfok; spanyol középfok; angol társalgó

 

12. Szervezeti tagságok és tisztségek

- Magyar Jogászegylet Tagsága (1997-)

- Bundestag 90’ Klub Baráti Körének tagsága (1998-)

- Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület tagsága (1999-)

- Magyar Kriminológiai Társaság tagsága (2000-)

- Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) tagsága (2000-)

- Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) tagsága (2002-)

- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület tagsága (2005-) és megyei elnökségi tagság

- Magyar Büntetőjogi Társaság alapító tagsága (2006-)

- Magyar Börtönügyi Társaság tagsága (2007-)

- Nemzetközi Társaság a Társadalomvédelemért és a Humánus Kriminálpolitikáért (ISSD) tagsága (2007-)

 

13. Egyetemi közélet:

- SZTE ÁJTK Külügyi Bizottság tagja (2005-)

- SZTE Habilitációs Szakbizottság (ÁJTK) titkára (2006-)

- SZTE ÁJTK Minőségügyi Bizottság tagja (2006-)

- SZTE Egyetemi Doktori Tanács választott tagja (2007-2009)

- SZTE ÁJTK közkapcsolati dékánhelyettes (2009-)

 

14. Egyéb:

- tanszéki ERASMUS koordinátori pozíció (1999-)

- kari ERASMUS koordinátori pozíció (2007-)