Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Faculty of Law and Political Sciences  --  Faculty Units  --  Departments  --  Public Administration Law and Financial Law  --  Members of the Department  --  Publications

Dr. Fekete Orsolya

Publikációs lista-A fogyasztóvédelem aktuális kérdései

Magyar Közigazgatás 2005. október, LV. Évfolyam 10. szám, 608-620.p.

 

- dr. Zámbó Géza A gyermekvédelmi gyámság Történeti gyökerek, jelenkori problémák, lehetséges jövőképek című könyvének ismertetése (recenzió)

Jogelméleti Szemle 2006/1. szám

 

- Versenyjog szerepe a fogyasztóvédelemben

Comitatus 2006. október, XVI. évfolyam, 10.szám, 32-42.p.

 

- A közigazgatási jog alapjai (jegyzet jogi asszisztens hallgatóknak)

E-PRESS Nyomdaipari Kft. 2007.

 

- “Piaczi mizériák”

Szegedi Műhely 2008. október

 

- A fogyasztóvédelem néhány problémájáról a közigazgatási jog és a büntetőjog szemüvegén keresztül

Jogtudományi Közlöny 2009. szeptember, LXIV. évfolyam, 9.szám, 383-390.p.


- A fogyasztóvédelem néhány problémájáról a közigazgatási jog és a büntetőjog szemüvegén keresztül (A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája által 2008. november 29. napján megrendezett Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozóján tartott előadás szerkesztett változata)

Collega 2009. évi 1-2. szám. XIII. évfolyam 31-37.p.


- Szép új világ? Új fejezet az Európai Unió fogyasztóvédelmi jogának történetében

Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et politica, Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus IX. Fasciculus 4.


- A közigazgatási jog alapjai (jegyzet jogi asszisztens hallgatóknak) Átdolgozott, bővített kiadás

Pólay Elemér Alapítvány 2010.


- Recenció egy a tanácsrendszer újszerű megközelítését megkísérlő munkáról

Szegedi Műhely, 2010. április


- A fogyasztóvédelmi ombudsman

Dikaiosz logosz - Tanulmányok Kovács István emlékére.

Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2010. 197-202. p.


- Alkalmasak-e a békéltető testületek a fogyasztók védelmére?

Az állam és jog alapvető értékei I. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Az állam és Jog alapvető értékei című konferencia tanulmánykötete I. 270-281.pp.


- A közigazgatási jog alapjai (jegyzet jogi asszisztens hallgatóknak) 2. átdolgozott, bővített kiadás

Pólay Elemér Alapítvány 2012.