Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek

Tájékoztatás a felsőfokú végzettségűek pontszámításáról


A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) sz. kormányrendelet 15. § (6) bekezdése szerint:

 

„A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 20-21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.”

Fentiekre figyelemmel a 2013. évi felvételi eljárástól kezdődően a Kar felsőoktatási szakképzésére, alapképzésére illetve osztatlan képzésére (nappali és levelező munkarendben egyaránt) felsőfokú végzettséggel jelentkezők részére a diplomaátlag alapulvételével az alábbi pontszámítás kerül alkalmazásra:

1. Mesterképzésben szerzett diploma (idetartozik az osztatlan képzésben szerzett diploma is):

 

kitűnő: 200 pont

jeles: 195 pont

jó: 190 pont

közepes: 185 pont

elégséges 180 pont

 

+ a felvételi eljárásról szóló 423/2012 (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott többletpontok.

 

2. Alapképzésben szerzett diploma:

 

kitűnő: 180 pont

jeles: 175 pont

jó: 170 pont

közepes: 165 pont

elégséges: 160 pont

 

+ a felvételi eljárásról szóló 423/2012 (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott többletpontok.

 

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (volt Rendőrtiszti Főiskola) vagy a Közigazgatás-tudomány Karán (volt Budapesti Corvinus Egyetemen Közigazgatás-tudományi Kar/ Államigazgatási Főiskolán) alapképzésben oklevelet szerzettek (mivel szakirányú alapképzéses diplomával rendelkeznek és felvételük esetén a nyolc féléves levelező munkarendben kezdik meg tanulmányaikat), amennyiben jogászképzés levelező munkarendű képzésre felvételiznek, akkor náluk is a mesterdiploma számítása kerül alkalmazásra, azaz a diplomaátlagtól függően 180-200 pontot kaphatnak. (+ a felvételi eljárásról szóló 423/2012 (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott többletpontok.)