Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK legújabb hírek

Kari TDK forduló végzős nemzetközi tanulmányok és politológia szakos hallgatóknak

Az SZTE ÁJTK Nemzetközi Tanulmányok, illetve Politikatudományi és Államelméleti Tudományos Diákkörei kari tudományos diákköri konferenciát hirdetnek nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakos valamint politológia alapszakos végzős hallgatók részére, akik a 2015. évi XXXII. OTDK-n a Társadalomtudományi Szekció Nemzetközi tanulmányok és Politikatudomány Tagozatában kívánnak dolgozatot nevezni. A konferencia időpontja: 2014. május 8. 17:00 óra, helyszíne: SZTE ÁJTK Főépület, Kari Társalgó.
2014. április 17.

A dolgozat formai és tartalmi követelményeiről, a nevezésről a következő honlapon található részletes tájékoztatás: http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/tarsadalomtudomanyi-szekcio/

 

A dolgozatokat a rszakacs@irsi.u-szeged.hu címre kell elküldeni 2014. április 29. 12 óráig!

 

További kérdésekkel forduljanak Szakács Ildikó Rékához (rszakacs@irsi.u-szeged.hu).

 

Időpont: 2014. május 8. 17 óra

Helyszín: SZTE ÁJTK Főépület Kari társalgó