Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Erasmus

Erasmussal Toledóban

Toledo3B

A Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék docense, Dr. Karsai Krisztina 2010. április 24-28. között Toledóban járt, ahol az Universidad de Castilla la Mancha meghívására vendégelőadást tartott joghallgatóknak.

A Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék docense, Dr. Karsai Krisztina 2010. április 24-28. között Toledóban járt, ahol az Universidad de Castilla la Mancha meghívására vendégelőadást tartott joghallgatóknak. A kurzus címe: „European Criminal Law: challenges and new perspectives” volt, aminek keretében a spanyol joghallgatók az európai büntetőjogi integráció legfontosabb intézményi jogi kérdéseit, a nemzeti büntetőjogok változásának irányait ismerhették meg. A tágabb értelemben vett büntetőjogot érintő legújabb integrációs fejleményekről, így a Lisszaboni Szerződéssel létrejött régi-új Európai Unió szerepéről és a lehetséges fejlődési utakról is hallhattak az érdeklődők. A kurzuson sor került olyan jogesetek megtárgyalására is, amelyeken keresztül az európai büntetőjog és a nemzeti büntetőjogi jogrendszerek kölcsönhatása jól és érthetően bemutatható.

 

Egy példa:

A 18. hétben levő terhes magyar állampolgárságú joghallgató elhatározza, hogy nemkívánt magzatától Hollandiában fog megszabadulni, mert, mintha azt hallotta volna az összehasonlító büntetőjogi kurzuson, hogy ott enyhébbek a terhesség-megszakítás szabályai. Egyik csoporttársa (barátnője) elviszi autóval, aki számára nem kétséges, hogy mi a holland utazás célja. Az egyik holland kisváros kórházában a helyi nőgyógyász elvégzi a beavatkozást, amely Hollandiában jogszerűnek számít. Ezt követően a lányok elutaznak Spanyolországba, mert éppen elkezdődik Erasmus-ösztöndíjas időszakuk. A spanyol hatóságok néhány hónap múlva európai elfogatóparancsot kapnak Magyarországról, amelyben a két lány átadását kérik büntetőeljárás lefolytatása céljából. Az iratok alapján megállapítható, hogy a magyar hatóságok magzatelhajtás (Btk. 169.§) miatt indították meg az eljárást… Időközben az is kiderül, hogy a beavatkozást elvégző orvos is magyar állampolgár, csak éppen a jobb kereseti lehetőségek miatt vállalt Hollandiában munkát…

 

A kurzust a két jogi kar (tanszék) között fennálló Erasmus szerződés tette lehetővé: az Erasmus szerződés mind oktatókra, mind hallgatókra kiterjed.

Toledo1 Toledo2