Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2010. November

Az új díszdoktor tudományos előadása az ÁJTK-n

DTurk1

2010. november 11-én az Egyetem Napján Dr. Danilo Türk jogászprofesszort, a Szlovén Köztársaság elnökét az SZTE díszdoktorává avatta Prof. Dr. Szabó Gábor rektor. Az egyetem új díszdoktora tudományos előadást tartott az ÁJTK Kari Tanácstermében.

2010. november 12.

 

Danilo Türk professzor előadását „Kötelesség a védelemre: régi ötletek, új kezdetek” (Responsibility to protect: old ideas, new beginnings) címmel, angol nyelven tartotta. Egy rövid történeti áttekintés során szemléltette, hogy a nemzetközi közösséget régóta foglalkoztatja, mit lehet tenni azon államokkal szemben, amelyek a saját területükön vagy a saját állampolgáraikkal szemben súlyos jogsértéseket követnek el. Az államok szuverenitásának elve a nemzetközi jog egyik sarkköve a XVII. század óta, amely maga után vonja a beavatkozás tilalmát más államok belső joghatóságába tartozó ügyekbe. Az 1800-as évek végén jelenik meg a humanitárius intervenció intézménye, amellyel azonban a XX. század során számos alkalommal vagy visszaéltek, vagy egyáltalán nem éltek. A hidegháború vége után a világ legkülönbözőbb részein erősödtek fel, újultak ki olyan konfliktusok, amelyek során tömeges emberi jogi és humanitárius jogi jogsértések történtek. Ezzel szemben az ENSZ lassan tudott csak cselekedni, és sok állam azzal indokolta a tehetetlenséget, hogy a szuverenitás elsőbbséget élvez. 2001-től kezdve először a kanadai kormány, majd az ENSZ Főtitkár karolta fel a „kötelesség a védelemre” gondolatot, amely alapján a nemzetközi közösségnek mindent meg kellene tennie az ilyen atrocitások elkerülése érdekében. Professzor Türk hangsúlyozta, hogy az elmúlt néhány évben ez az elv bekerült a diplomácia nyelvezetébe, azonban a fennálló nemzetközi intézményi és jogi keretek között kell azt értelmezni. Bemutatta a nemzetközi szakirodalomban megjelenő érveket, ellenérveket és az állami gyakorlat dilemmáit. Előadása végén hangot adott optimizmusának, még ha lassan is, de látható fejlődés, előrelépés a nemzetközi jogban és kapcsolatokban az emberek védelme érdekében.

 

A díszdoktorrá avatás alkalmával bemutatásra került Danilo Türk "A nemzetközi jog alapjai" c. magyar nyelvű monográfiája is.


Laudációk


Dr. Danilo Türk tanulmányait a Ljubljanai és a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karán folytatta. Szakterületei a nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok, valamint a kisebbségi és emberi jogok védelme, érdekérvényesítése a nemzetközi szervezetek előtt.

Akadémiai pályafutása mellett figyelemre méltó szerepet játszott a jugoszláv államszövetségben az önállósuló tagköztársaságok egyenjogúságának kivívásában. Szlovéniát képviselte az Európa Tanácsban, majd országa első ENSZ-nagykövete lett. 2000-től az ENSZ főtitkár-helyettese volt. 13 évi New York-i tevékenységét követően 2005-től folytatta oktatói pályáját a Ljubljanai Egyetem professzoraként, s volt a Jogi Kar helyettes dékánja.

2007 óta a Szlovén Köztársaság elnöke, 2008-ban az Európai Unió soros elnöke tisztségét is betöltötte.

Türk professzor nemzetközileg elismert, nagy tekintéllyel és gyakorlati tapasztalattal, egyben kiemelkedő elméleti munkássággal rendelkező tudós és államférfi.

Az utóbbi években jelentősen hozzájárult a Szegedi Tudományegyetem és annak Állam- és Jogtudományi Kara kapcsolatai, nemzetközi tekintélye erősítéséhez, s az egyetem szlovéniai felsőoktatási intézményekkel, különösen a Ljubljanai Egyetemmel kialakított kapcsolatai elmélyítéséhez.

8 monográfia, 42 könyvfejezet, illetve tanulmány szerzője. Az Állam- és Jogtudományi Karral fennálló kapcsolata jegyében 2009-ben (Szabó Imre, Bodnár László és Homoki-Nagy Mária professzorok együttműködésével) megjelent magyarul, „A nemzetközi jog alapjai” című monográfiája. Tankönyvként különös haszonnal forgathatják azok a hallgatók, akik a jogászképzés tantervi fejlesztése jegyében, az e tanévben induló nemzetközi jogi/idegennyelvi modulban fogják tanulmányaikat folytatni.Dr. Danilo Türk read law at the universities of Ljubljana and Belgrade. His specializations are international law, international relations, the protection of human rights as well as the lobbying of international organizations.

In addition to his academic achievements he played a pivotal role in the fight for recognition of the republics that became independent of the Yugoslav Federation. He was a representative of Slovenia at the Council of Europe. He then, became his country’s first Ambassador assigned to the United Nations. Since 2000, he acted as Deputy Secretary General to the United Nations. Following his thirteen years of work in New York, he resumed his career as a professor at the University of Ljubljana, and acted as the Vice Dean of the Faculty of Law.

Since 2007 he is the President of the Republic of Slovenia, and from 2008 he led the EU Council Presidency,.
Professor Türk is an internationally recognized scholar and statesman of great standing, with vast experience witnessed by his outstanding theoretical work.

Over the years Professor Turk has significantly contributed to the strengthening of ties between the University of Szeged and the higher education institutions in particular the University of Ljubljana.

Professor Turk is the author of eight monographs, forty-two book chapters and various other studies. Attesting to his connection to the Faculty of Law (University of Szeged) his monograph “The Basics of International Law” (A nemzetközi jog alapjai) was published in Hungarian in 2009, in cooperation with professors Imre Szabó, László Bodnár and Mária Homoki-Nagy. His monograph with be assigned reading material for those law students who choose to pursue their studies in the international law/foreign languages module starting this year.


DTurk3

DTurk2
Prof. Dr. Jakab Éva tudományos ügyek dékánhelyettese köszönti az új díszdoktort