Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  TDK

Sohasem felejtem el az elsőt... Beszámoló a kari Tudományos Diákköri Konferenciáról

Megnyito_Honlapra

2010. október 20-án lezajlott az első kari szintű Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciója. Harminc nevezett dolgozat versenyzett öt alszekcióban zsűritagok és opponensek értő bírálata, illetve jelentős számú érdeklődő lelkes biztatása mellett.

A konferencia 9 órakor vette kezdetét Prof. Dr. Nagy Ferenc, a kari Tudományos Diákköri Tanács elnökének ünnepélyes megnyitójával. Az elnök úr szavai szerint a kari szinten első ízben megrendezett esemény célja, hogy hozzájáruljon a kari tudományos diákköri tevékenység jobb megismertetéséhez és népszerűsítéséhez, versenyszerű felkészülési lehetőséget biztosítson hallgatóink számára a jövő áprilisi országos megmérettetéshez, illetve szervezési tapasztalokkal segítse elő a 2013-ban Szegeden megrendezésre kerülő OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának előkészületeit. A kari Tudományos Diákköri Tanács reményei szerint a megmérettetés hagyományt teremt Karunkon, és rendszeres időközönként sor kerülhet majd a magas színvonalú tudományos diákköri munka és az abban résztvevők ilyen elismerésére.

 

A dolgozatok bemutatása, opponálása és zsűrizése az egymással párhuzamosan zajló öt alszekcióban (büntetőjogi, jogtörténeti és római jogi, közjogi, magánjogi, egyéb) történt. A magánjogi alszekcióban már 11 óra körül eredmény született, míg a jogtörténeti és római jogi alszekcióban erre az örvendetesen magas számú nevezett dolgozat miatt 15 óráig kellett várni. A résztvevőknek a kari Társalgóban felszolgált büféebéd biztosított lehetőséget energiapótlásra, vagy a felgyülemlett feszültség levezetésére.

 

Kiemelkedő eredmény, hogy a zsűrik valamennyi nevezett dolgozatot alkalmasnak ítélték arra, hogy Karunkat a XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában képviselje. Emellett a bírálók mindösszesen 9 I. díjat, 8 II. díjat és 4 III. díjat ítéltek oda a legjobb pályamunkák szerzőinek. A kari Tudományos Diákköri Tanács a díjazott dolgozatok szerzőinek munkáját vásárlási utalvánnyal ismerte el. A díjazott dolgozatok szerzőit és címét az alábbi lista tartalmazza.

 

Büntetőjogi alszekció:

I. díj:

Heilmann Angéla: Megelőzni a támadást? A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai kérdéseiről (konzulens: Dr. Karsai Krisztina, egyetemi docens)

II. díj:

Heilmann Angéla-Nagy Ágnes Petra: A régészeti örökség büntetőjogi védelme (konzulens: Dr. Karsai Krisztina, egyetemi docens és Dr. Bató Szilvia, tudományos munkatárs)

III. díj:

Németh Zsolt: A közösségek méltóságának büntetőjogi védelme - közösség elleni izgatás és az ún. "gyűlöletbeszéd" (konzulens: Dr. Ilia Péter, tudományos munkatárs)

 

Jogtörténeti és római jogi alszekció:

I. díj (megosztva):

Fodor Antal: Korrupció a Római Birodalomban - különös tekintettel Cicero Verres ellen mondott beszédeire (konzulens: Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)

Kecskés Tamás: A Délvidék magyar gyökerű büntetőjoga a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság idején (konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár)

Szigeti Tamara: A Jászkun Kerület bíráskodási gyakorlata a gyilkosságok vonatkozásában 1844-48 között (konzulens: Prof. Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár)

II. díj (megosztva):

Agócs Ákos: A favor testamenti elv érvényesülése Plinius leveleiben (konzulens: Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)

Kereki Ádám: A bírói függetlenség alaptörvényének országgyűlési vitája (konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár és Dr. Varga Norbert, egyetemi adjunktus)

Kupecki Nóra: A házasságtörés bűncselekménye a klasszikus római jogban (konzulens: Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)

 

Közjogi alszekció:

I. díj (megosztva):

Antali Dániel Gábor: A kék bolygó kincse - A vízhez való jog szabályozása nemzetközi és nemzeti szinten (konzulens: Prof. Dr. Trócsányi László, egyetemi tanás és Dr. Majsa Dóra, gyakornok)

Szabó Gergely: Európa közjogi méltóságai: intézményi rivalizálás az Unióban? (konzulens: Dr. Schiffner Imola, egyetemi tanársegéd)

II. díj:

Oroszi Attila: A köztisztviselők fegyelmi felelőssége (konzulens: Dr. Kasza Péter Ferenc, egyetemi adjunktus)

III. díj:

Dakó Nikolett - Gulyás Nóra - Szakály Zsuzsa: Közhatalmi tevékenységgel okozott károkért való felelősség (konzulens: Dr. Tóth Judit, egyetemi docens)

 

Magánjogi alszekció:

I. díj:

Hajdú Dóra: A fájlcserélés elleni küzdelem egy lehetséges útja - Három a francia igazság? (konzulens: Dr. Mezei Péter, egyetemi adjunktus)

II. díj:

Hambalkó Orsolya - László Csaba Antal: MiFiD Felülvizsgálat 2010 - a Kereskedés Átláthatóságának Szükségessége és a Felülvizsgálat lehetősége az Új Piaci Körülmények Között - Különös tekintettel a szabályozott piacokra és az MTF-ekre vonatkozó szabályokra (konzulens: Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára, egyetemi docens)

III. díj:

Szabó Gergely: Méltányosság a polgári jogi deliktuális felelősségben (konzulens: Dr. Papp Tekla, egyetemi docens)

 

Egyéb alszekció:

I. díj (megosztva):

Jani Péter: A közös agrárpolitika és jövője, avagy a KAP 2013 után (konzulens: Dr. Farkas Csamangó Erika, egyetemi tanársegéd)

Nagy Ágnes Petra: A határokon átívelő egészségügy, különös tekintettel a szolgáltatások szabad áramlására (konzulens: Prof. Dr. Hajdú József, egyetemi tanár)

II. díj (megosztva):

Lados Dóra Rozália: A magánnyugdíjpénztárak szerepe az időskori szociális biztonság megteremtésében (konzulens: Prof. Dr. Hajdú József, egyetemi tanár)

Mészáros János: A határon túli magyarság demográfiai és jogi helyzete (konzulens: Dr. Szondi Ildikó, egyetemi docens)

III. díj:

Varga Krisztina: Mérgezett Tisza: a verespataki bányanyitás nyomában (konzulens: Dr. Miklós László, egyetemi adjunktus)

 

Képgaléria:

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kari Tudományos Diákköri Konferencia az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

TÁMOP-4.2.3.08/01-2009-0015

UMFT_magyar