Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2011. Április

Gyorsjelentés a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójáról

Pécs - XXX. OTDK

Április 20-án véget ért a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója, amelynek ezúttal a Pécsi Tudományegyetem adott otthont. Hallgatóink 5 első, 1 második, 2 harmadik és 9 különdíjat hoztak el a diáktudósok legmagasabb rangú versengéséről. Ezzel az első díjak számát tekintve a PTE mögött, az ELTÉ-vel és a PPKE-vel holtversenyben a második legjobb eredményt érték el.

2011. április 21.

A háromnapos konferencia, amelyen Karunkat 33 versenyző 32 dolgozata, illetve 19 opponens képviselte, április 18-án vette kezdetét. Hallgatóink a Dr. Karsai Krisztina dékánhelyettes asszonytól átvett kari mappával és tollal felvértezve vettek részt a nemes versengésben. Sem tudásban, sem lelkesedésben, sem sikerben nem volt hiány. A Kar által nevezett dolgozatokból csaknem minden második díjazásban részesült, ami kivételesen jó aránynak tekinthető.

 

A díjazott versenyzők és témavezetőik, illetve a díjazott opponensek névsora az alábbiakban olvasható:

 

I. díj

Auer Ádám: A részvényesi joggyakorlásra vonatkozó „corporate governance” szabályok alkalmazása Németországban és Magyarországon (Polgári jog III tagozat, témavezető: Dr. Papp Tekla, egyetemi docens)

Hajdú Dóra: A fájlcserélés elleni küzdelem egy lehetséges útja – Három a francia igazság? (Jogi informatika tagozat, témavezető: Dr. Mezei Péter, adjunktus)

Heilmann Angéla: Megelőzni a támadást? A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai kérdéseiről. (Büntetőjog általános rész tagozat, témavezető: Dr. Karsai Krisztina, egyetemi docens)

Heilmann Angéla – Nagy Ágnes Petra: A régészeti örökség büntetőjogi védelme (Büntetőjog különös rész tagozat, témavezetők: Dr. Karsai Krisztina, docens és Dr. Bató Szilvia, tudományos munkatárs)

Kecskés Tamás: A Délvidék magyar gyökerű büntetőjoga a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság idején (Egyetemes jogtörténet tagozat, témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár)

 

II. díj

Nagy Ágnes Petra: A határokon átívelő egészségügy, különös tekintettel a szolgáltatások szabad áramlására (Szociális jog tagozat, témavezető: Dr. Hajdú József, egyetemi tanár)

 

III. díj

Szabó Gergely: Méltányosság a polgári jogi deliktuális felelősségben (Polgári jog II tagozat, témavezető: Dr. Papp Tekla, egyetemi docens)

Szigeti Tamara: A Jászkun Kerület bíráskodási gyakorlata a gyilkosságok vonatkozásában 1844-48 között (Magyar jogtörténet tagozat, témavezető: Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár)

 

Különdíj

Antali Dániel Gábor: A kék bolygó kincse. A vízhez való jog szabályozása nemzetközi és nemzeti szinten (Alkotmányjog IV tagozat, témavezetők: Dr Trócsányi László, egyetemi tanár és dr. Majsa Dóra, óraadó)

Czakó Barbara: Dogmatikai kérdések a stádiumtan köréből, különös tekintettel a befejezettség szakaszára (Büntetőjog általános rész, témavezető: dr. Ambrus István, tanársegéd)

Fodor Antal: Korrupció a Római Birodalomban – különös tekintettel Cicero Verres ellen mondott beszédeire (Római jog tagozat, témavezető: Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)

Hambalkó Orsolya – László Csaba Antal: MiFID Felülvizsgálat 2010 – a kereskedés átláthatóságának szükségessége és a felülvizsgálat lehetősége az új piaci körülmények között – különös tekintettel a szabályozott piacokra és az MTF-ekre vonatkozó szabályokra (Polgári jog III tagozat, témavezető: dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára, egyetemi docens)

Klenanc Miklós: A magyar, a horvát és a szerb takeover-szabályozás harmonizáltsága az Európai Unió jogával (Polgári jog III tagozat, témavezető: Dr. Papp Tekla, egyetemi docens)

Kupeczki Nóra: A házasságtörés bűncselekménye a klasszikus római jogban (Római jogi tagozat, témavezető: Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)

Oroszi Attila: A köztisztviselők fegyelmi felelőssége (Közigazgatási jog I tagozat, témavezető: dr. Kasza Péter Ferenc, tudományos munkatárs)

 

Heilmann Angéla megkapta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Pro Scientia Érmesek Társaságának különdíjait is.

 

Legjobb opponensek:

Kardos Cintia – Alkotmányjog III tagozat

Kiss Virág – Polgári eljárásjog tagozat

Nagy Renáta – Nemzetközi jog tagozat

Az OTDK-ról szóló beszámolók sora ezzel nem ért véget. Az elkövetkező hetekben igyekszünk többféle nézőpontból is bemutatni és értékelni az eseményt, és persze beharangozni a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióját, amelynek megrendezésére a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara kapott felkérést. Ezt a felkérést Dr. Szabó Imre dékán úr a záróünnepségen az oklevelet tartalmazó díszhenger átvételével elfogadta, így 2013-ban Szegeden mérhetik össze tudásukat a joghallgatók legjobbjai.