Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2011. December

Kutatóegyetemi konferencia: Bolyai ösztöndíjasokkal az ÁJTK szervezésében

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas szegedi kutatók, valamint az Információs Társadalom jogi alprogram kutatóinak részvételével 2011. december 9-én, az MTA Szegedi Akadémia Bizottság zékházában tudományos konferenciára kerül sor az Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében.

2011. november 24.

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása

a Szegedi Tudományegyetemen

Információs Társadalom alprogram

 

 

 

A konferencia programja

 

10.00-10.30

Regisztráció

 

 

10.30-10.40

Megnyitó

 

Dr. Dékány Imre, akadémikus, az MTA SZAB elnöke

 

 

10.40-11.00

Köszöntő

 

Dr. Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja, egyetemi tanár

 

Dr. Homoki-Nagy Mária, az SZTE oktatási rektorhelyettese; a projekt altémavezetője, egyetemi tanár

 

 

11.00-11.10

Az MTA SZAB Bolyai Klub kezdeményezés, mint az információs társadalom diszciplínái közötti együttműködés bemutatása

Dr. Görög Márta, MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas

 

 


 

11.10-11.30

A pikkelysömör betegségre hajlamosító kóros szabályozási hálózatok azonosítása és vizsgálata

 

Dr. Széll Márta, MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas (2000-2003, 2004-2007); MTA Bolyai-plakett által elismert Ösztöndíjas (2009); MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, tudományos tanácsadó

 

 

11.30-12.15

Pillantás a mikrokozmosz mélyére

 

Dr. Perczel András, 2011. év Bolyai-díjasa; akadémikus; ELTE TTK Kémiai Intézet egyetemi tanára

 

 

12.15-12.35

Innováció és együttműködés

 

Dr. Szabó Gábor, Bolyai-díj Alapítvány Kuratóriumának elnöke; akadémikus, az SZTE Rektora

 

 

12.35-14.00

Sajtótájékoztató, állófogadás

 

 

14.00 –

Szekció előadások

 

A konferencián való részvételhez szükséges előzetes regisztráció a http://tinyurl.com/konf421 linken található online felületen 2011. december 4. napjáig tehető meg.


 

I. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok, Élettudományi szekció

 

Levezető elnök: Dr. Széll Márta, MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, tudományos tanácsadó

 

14.00-14.15

Dr. Ábrahám Edit, tudományos munkatárs, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet

 

Sótűrésben szerepet játszó gének azonosítása és jellemzése Arabidopsis-ban

 

 

14.15-14.30

Dr. Molnár Andor, adjunktus, SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

 

Orexin hatása a vízanyagcserére és a neurohipofízis hormonok kiválasztására in vivo és in vitro körülmények között patkányban

 

 

14.30-14.45

Dr. Vilmos Péter, tudományos főmunkatárs, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet

 

Egy aktinkötő, citoszkeletális fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata

 

 

14.45-15.00

Dr. Zvara Ágnes, PhD, tudományos főmunkatárs, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Funkcionális Genomika Laboratórium

 

Pszichiátriai és neurológiai kórképek átfogó genomikai analízise

 

 

15.00-15.15

Dr. Peták Ferenc, egyetemi docens, SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet

 

Légúti túlérzékenység: okok és következmények

 

 

15.15-15.30

Dr. habil. Domoki Ferenc, egyetemi docens, SZTE ÁOK Élettani Intézet

 

Neurovaszkuláris károsodás agyi hipoxiás állapotok után újszülöttkorban

 

 

15.30-15.40

Kérdések, hozzászólások

 

 

15.40-16.00

Kávészünet

 

 

16.00-16.15

Dr. Pósa Anikó, tudományos főmunkatárs, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

 

A raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok

 

 

16.15-16.30

Dr. Turzó Kinga, PhD, tudományos főmunkatárs, SZTE FOK

 

Titán fogászati implantátumok biointegrációjának vizsgálata

 

 

16.30-16.45

Dr. Rakonczay Zoltán, tudományos főmunkatárs, SZTE ÁOK, I. sz. Belklinika

 

A korai mitokondriális károsodás jelentősége a heveny hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásában

 

 

16.45-16.55

Kérdések, Hozzászólások


 

II. Információs társadalom, jogi szekció

 

Levezető elnök: Dr. Badó Attila, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet, intézetvezető egyetemi tanár

 

14.00-14.15

Dr. Bakos Eszter, doktorandusz hallgató, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

A kiskorúak védelme a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokkal szemben

 

 

14.15-14.30

Dr. Mezei Péter, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet

 

A jogi normák jövője az információs társadalomban - Szerzői jog a fájlcserélés korában

 

 

14.30-14.45

Dr. Németh László, doktorandusz hallgató, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet

 

Az internetes semlegesség aktuális kérdései

 

 

14.45-15.00

Dr. Molnár István, szabadalmi ügyvivő, doktorjelölt, SZTE ÁJTK

 

Szellemi tulajdonjogok egyetemi környezetben

 

 

15.15-15.30

Dr. Vass László, jogi előadó, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, Jogi és Nemzetközi Főosztály, doktorandusz hallgató, SZTE ÁJTK

 

Feltaláló-e a programozó? A szoftverszabadalmak jogi aspektusai

 

 

15.30-15.40

Kérdések, hozzászólások

 

 

15.40-16.00

Kávészünet

16.00-16.15

Dr. Kaprinay Eszter, doktorandusz hallgató, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

Az európai szabadalmi rendszer kihívásai

 

 

16.15-16.30

Dr. Görög Márta, egyetemi docens, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

Az üzleti titok, know-how magánjogi megítélése

 

 

16.30-16.40

Kérdések, hozzászólások


 

III. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok, Társadalomtudományi szekció I.

 

Levezető elnök: Dr. Pál József, nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes; tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE BTK Romanisztika Intézet, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 

14.00-14.15

Dr. Piti Ferenc, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

 

Opuliai László nádor (1367-1372) kiadatlan proskribáló oklevel

 

 

14.15-14.30

Dr. Kasza Péter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék

 

Egy szövegkiadás tanulságai. Brodarics István levelezésének kritikai kiadásáról

 

 

14.30-14.45

Dr. habil. Viskolcz Noémi, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Könyvtár- és múzeumpedagógiai Szakcsoport

 

Műgyűjtés Magyarországon a korai újkorban

 

 

14.45-15.00

Dr. Zvara Edina PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék

 

Protestáns püspökök könyvtárai a kora újkori Magyarországon

 

 

15.15-15.30

Dr. Frauhammer Krisztina PhD, tudományos munkatárs, SZTE BTK-Gál F. Hittudományi Főiskola, Bálint Sándor Valláskutató Intézet (GFHF-BSVI)

 

Nők, szerepek és elvárások XIX. századi protestáns, katolikus és zsidó imakönyveinkben

 

 

15.30-15.40

Kérdések, hozzászólások

 

 

15.40-16.00

Kávészünet

 

 

16.00-16.15

Dr. Simon András Ph.D, néprajzkutató, egyetemi docens, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

 

Megalkotott hagyományok, helyi közösség és turizmus a Délnyugat-Dunántúlon

 

 

16.15-16.30

Dr. Mód László, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

 

Kísérlet egy csongrádi szőlőbirtokos, Ludrovai Tóth István naplójának az értelmezésére

 

 

16.30-16.45

Dr. Farkas Éva, egyetemi docens, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

 

Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői

 

 

16.45-16.55

Kérdések, hozzászólások

 

 


 

IV. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok, Társadalomtudományi szekció II.

 

Levezető elnök: Dr. Vajda Zoltán, tudományos dékánhelyettes, SZTE BTK; tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztika Tanszék

 

14.00-14.15

Dr. Balázs Péter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Francia Tanszék

 

Radikális felvilágosodás Magyarországon

 

 

14.15-14.30

Dr. Labádi Gergely, egyetemi docens, SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

 

A magyar kultúrafogalom genezise(i): Csokonai

 

 

14.30-14.45

Dr. habil. Kiss Attila, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE BTK Angol Tanszék

 

Kettős anatómia: a szubjektum megszólítása a kora modern és a posztmodern drámában

 

 

14.45-15.00

Dr. habil. Kovács Ágnes Zsófia, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék

 

Amerika (US) reprezentációi Edith Wharton útleírásaiban

 

 

15.15-15.30

Dr. Sághy Miklós Ph.D, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

 

A Sorstalanság Hollywoodba megy (irodalmi adaptáció)

 

 

15.30-15.40

Kérdések, hozzászólások

 

 

15.40-16.00

Kávészünet

16.00-16.15

Dr. Péter Róbert, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék

 

Szavak és számok: egy új digitális sajtóelemzési módszer bemutatása

 

 

16.15-16.30

Dr. Szomora Zsolt, egyetemi docens, SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

 

Mit hozhat a büntetőjogban az alkotmányjogi panasz bevezetése?

 

 

16.30-16.45

Dr. habil. Karsai Krisztina, egyetemi docens, SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

 

Emberi jogok védelme az európai bűnügyi együttműködés körében

 

 

16.45-16.55

Kérdések, hozzászólások


 

V. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok, Természettudományi szekció

 

Levezető elnök: Dr. Török Zsolt, tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Központ, Biokémiai Intézet

 

14.00-14.15

Dr. Nagy Gábor, egyetemi docens, SZTE TTIK Matematikai Tanszékcsoport, Bolyai Intézet Geometria Tanszék

 

Algebrai görbék automorfizmusai

 

 

14.15-14.30

Dr. Fodor Ferenc, egyetemi docens, SZTE Bolyai Intezet, Geometria Tanszék

 

Véletlen a geometriában

 

 

14.30-14.45

Dr. Imreh Csanád, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport, Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 

Online algoritmusok geometria klaszterezési problémákra

 

 

14.45-15.00

Dr. Geretovszkyné Dr. Varjú Katalin, tudományos főmunkatárs, MTA-SZTE Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport

 

Attoszekundumos impulzusok keltése

 

 

15.15-15.30

Dr. Balázs Péter, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, Informatikai Tanszékcsoport

 

Fejlett eljárások a priori információn alapuló diszkrét tomográfiához

15.30-15.40

Kérdések, hozzászólások

 

 

15.40-16.00

Kávészünet

 

 

16.00-16.15

Dr. Nyúl László, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

 

A fuzzy megközelítés lehetőségei a diszkrét tomográfia területén

 

 

16.15-16.30

Dr. Enyedy Éva Anna, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

 

Gyógyhatású fémkomplexek biotranszformációs folyamatai

 

 

16.30-16.45

Dr. Jancsó Attila, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

 

Toxikus fémionok hatékony megkötése oligopeptidekkel

 

 

16.45-17.00

Dr. Vasas Andrea PhD, egyetemi adjunktus, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet

 

Biológiailag aktív diterpének izolálása hazai Euphorbia fajokból

 

 

17.00-17.10

Kérdések, hozzászólások