Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2011. Március

"Bűnügyi tudományok" - modulrendszerű képzés az ÁJTK-n

mod1

A 2010/2011-es tanév második félévében elindult a bűnügyi tudományok modul, amelyben a 8. és 9. szemeszterben lévő hallgatók speciális büntetőjogi képzést kaphatnak.
 

2011. március 11.

A 2010/2011-es tanév második félévében elindult a bűnügyi tudományok modul, amelyben a 8. és 9. szemeszterben lévő hallgatók speciális büntetőjogi képzést kaphatnak. A hallgatóknak az általános tanulmányaikból egyedül a polgári eljárásjogot kell még teljesíteniük, de ezen kívül kizárólag bűnügyi kurzusokon vesznek részt.
A képzésben a bűnügyi tudományok teljes spektruma szerepel (így a büntetés-végrehajtási jog, a kriminológia és kriminalisztika is), s hangsúlyt fektetünk mind a mélyebb elméleti képzésre, mind pedig a gyakorlati ismeretek bővítésére. A hallgatók a különös rész egyes területeit részletesebben ismerhetik meg (pl. gazdasági büntetőjog; nemi bűncselekmények), emelt óraszámú eljárásjogi oktatást kapnak gyakorlati órákkal és komplex gyakorlattal kiegészítve. Tárgyaik között szerepel a nemzetközi bűnügyi együttműködés, amelynek nemcsak a jogi szabályozását, hanem a napi praxisát is megismerhetik. A nemzetközi ismeretek körét bővíti továbbá az európai büntetőjog című kurzus. Az elméleti órák közé tartoznak pl. a büntetőjogi jogalkotással és a dogmatikával, valamint az alkotmány és a büntetőjog kapcsolatával foglalkozó kurzusok. Kifejezetten a gyakorlati munkára készítenek fel pl. az ítéletszerkesztéssel vagy védő büntetőeljárási tevékenységével kapcsolatos órák.
A modulban végző hallgatók céljaink szerint olyan komplex ismereteket szerezhetnek a bűnügyi tudományok köréből, amelyek ezen a területen a munkavégzésüket és egyúttal elhelyezkedési esélyüket lényegesen javítani fogják.