Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  TDK

Jubileumi OTDK Emlékéremben részesült Nagy Ferenc és Szomora Zsolt

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége Jubileumi Emlékérem kitüntetést alapított a diáktudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére. Az SZTE ÁJTK oktatói közül Prof. Dr. Nagy Ferenc és Dr. Szomora Zsolt, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője és oktatója, részesült emlékéremben.

Emlékéremmel mindösszesen 200 főt jutalmaztak, 140-en az egyes szakmai bizottságok, további 60 fő pedig az Elnökség javaslatára részesült elismerésben. Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság 11 díjazottra tett javaslatot, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mellett egyedül a Szegedi Tudományegyetem képviseletében kapott egynél több oktató ilyen jelölést.

Az emlékérmek átadására október 27-én került sor Budapesten, az ELTE Gólyavár Rendezvényközpontjában, ahol a rendezvény főelőadójaként Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke "A tudományos diákkörök és a tudományos utánpótlás" címmel tartott előadást.