Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2012. December

Prof. Dr. Cséka Ervin – új kép a professzori arcképcsarnokban

web1

Dr. Cséka Ervin emeritus professzor arcképének a Kar Professzori Arcképcsarnokában történő ünnepélyes leleplezésére 2012. november 22-én került sor. Az ünnepi eseményen beszédet mondott Prof. Dr. Szabó Imre, Karunk dékánja és Prof. Dr. Nagy Ferenc, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője.

2012. december 17.

Dr. Cséka Ervin emeritus professzor arcképének a Kar Professzori Arcképcsarnokában történő ünnepélyes leleplezésére 2012. november 22-én került sor. Az ünnepi eseményen beszédet mondott Prof. Dr. Szabó Imre, Karunk dékánja és Prof. Dr. Nagy Ferenc, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője. A dékán a néhai nagy büntetőeljárás-jogász professzor hatalmas szaktudása mellett kiemelte annak kivételes műveltségét és a „manapság kihalófélben lévő úriemberi mivoltát.” Megemlékezett a hallgatókkal szembeni nagyvonalúságáról és jóindulatáról; és felelevenítette Cséka Ervin sajátos vizsgáztatási szokásait. (Ismeretesen, a Professzor Úrnál szinte lehetetlen volt jelesre vagy elégtelenre vizsgázni, tekintve, hogy a hallgató helyett nem egyszer elmondta a kihúzott tételt, majd önmaga feleletét le is osztályozta.)

Prof. Dr. Nagy Ferenc megemlékező beszédében méltatta a XX. század nagy részét át- és túlélő Cséka Ervin professzort, aki „a klasszikus eljárási alapelvek, jogintézmények, illetve általában a klasszikus garanciális, processzuális értékek szószólójaként, közvetítőjeként, sőt többnyire alkotójaként vált ismert és elismert nagysággá a hazai és a nemzetközi szakmai körökben egyaránt.” A büntetőeljárás doenjének tekinthető Cséka Ervinnek ez év legelején, január 07-én volt a 90. születésnapja és oktatói tevékenységének 45. évfordulója. Karunk Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékén egy évtizeden át 1982-től 1992-ig tanszékvezetőként dolgozott és gyakorlatilag haláláig, 2012. június 6-ig meghatározó személyisége volt a tanszéknek.

100_2173 100_2174 100_2175

Meghatározó személyiség maradt ma is: „eltávozását/elhunytát követően is, nem téve semmit, nem akarva semmit, él bennünk tovább” – emelte ki Prof. Dr. Nagy Ferenc. Az életben nagy tisztelettel és szeretettel méltatott Cséka professzor úr az, akit 2012. november 22-én valóra bűvölt az emlékezet, és a tiszteletére tartott megemlékezés, amelyen két leánya és a Kar számos oktatója jelen volt.

100_2156