Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2012. Február

Joghallgatók a társadalmi felelősségvállalásért

Jogklinika2

A Jogklinika az Állam- és Jogtudományi karon belül működő, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak és alapítványoknak ingyenesen jogi tanácsot biztosító, hallgatókat és szaktanárokat tömörítő csoportosulása.

2012. március 14.

Kinek és miért jó a Jogklinika?


Elsődleges célja, hogy a jogászhallgatók a már korábban megtanult elméleti alapokat gyakorlatban sajátítsák el, úgy, hogy ezzel segítik a civil szervezetek működését. Lehetőségük nyílik megtapasztalni azokat a körülményeket és feladatokat, amivel a jövőbeni munkáik során találkozhatnak, de ez még nem minden. Dr. Tóth Judit elmondása szerint a Jogklinika lényegében az egyetem társadalmi felelősségvállalása, vagyis, hogy ingyenesen adja a tudását olyan szervezeteknek, amelyek a közt szolgálják, viszont nem áll módukban főállású jogászokat felkérni a felmerülő jogi problémáik megoldására. Emellett a résztvevők a gyakorlati tapasztalatokon kívül személyiségfejlődésen is átesnek, ami annyit jelent, hogy a hallgatók önbizalomra tesznek szert és egyszerűbbé válik számukra az idegenekkel való kommunikáció, akár jogi, akár ezen kívül eső téren.


Az oktatás 3 szemeszteren keresztül folyik, félévente nagyjából 15 hallgatóval. A rendszer rugalmasságát mutatja, hogy megengedett, amennyiben valaki kedvét leli az itt folyó munkában, akkor szívesen viszontlátják a 3. szemeszter után is. Ami a hallgatók feladatait illeti, egy félév eleji négy napos tömbösített előadássorozat után – amit a tutor tanárok tartanak a saját szakterületükről – minimum 12 jogi megoldásra váró problémát kell begyűjteniük különböző partner alapítványoktól, amiket a tutor tanárok segítségével, csoportokat alkotva megpróbálnak megoldani. A Jogklinikának 10 partnerszervezete van, amelyek igen sokat köszönhetnek ennek a lelkes csapatnak. A megoldásra váró problémák a büntetőjog kivitelével gyakorlatilag bármik lehetnek: családjog, munkajog, polgárjog, szociális jog, örökléssel vagy adás-vétellel kapcsolatos témák. Természetesen a feldolgozott esetek száma meghaladhatja a 12-t, ez kizárólag az adott hallgatók ambiciózusán múlik. Ami, Dr. Barkányi Gábor elmondása szerint, előfordul, hogy néha olyan nagy, hogy még a jogi kereteken is túlhalad. Történt ugyanis, hogy az Ágota Alapítványnál jogi problémákat megoldó két diáklány, kötelezettségeik mellett rendszeresen visszajárt és foglalkoztak a gyerekekkel, sőt, matekból korrepetálták is valamennyiüket. Arra is volt már példa, hogy hallgatók adtak elő jogi témával kapcsolatos előadást egy szociális otthonban, az ottani közönség nagy örömére. Ez sem egyszerű, ugyanis a diákoknak meg kell tanulniuk olyan stílusban és érthetően elmagyarázni a felmerülő jogi problémák lehetséges megoldását, hogy azt egy jogi diplomával nem rendelkező egyén is gond nélkül megértse. Minden szemeszter végén a tutor tanárok összeülnek és értékelik a hallgatók addigi munkáját. Aki úgy érzi, hogy a képzés végére tovább is szeretne foglalkozni az általa megkedvelt témakörrel, nyitott a lehetősége, hogy ezt egy gyakorlati helyen folytassa tovább 6 hónapig.


A Jogklinika 2004 óta töretlenül működik a Szegedi Tudományegyetemen, ami annyiban számít egyedinek, hogy más jogi karokon egyáltalán nincs ilyen jellegű képzés, vagy kisebb nagyobb megszakításokkal létezik. Az előző évekhez képest újításnak számít, hogy levelezősöket és Erasmus ösztöndíjas hallgatókat és bevonnak a programokba. A külföldiek feladatai annyival összetettebb, vagy akár mondhatni érdekesebb, hogy nekik egy jogi esetet kell megoldaniuk a magyar jogrendszer szerint, majd ugyanezt a saját országuk jogrendszere szerint.

Dr. Barkányi Gábor elmondása szerint a levelezők körében is egyre nő az igény a képzés iránt, ezért valószínűleg a következő lépés az ő komolyabb bevonásuk lesz a munkába.

Lényegében, szeretnék a felelős tanárok, hogy minél több hallgatóhoz eljusson a képzés kínálta előnyök híre, és, hogy minél többen kedved kapjanak hozzá, ugyanis ez mind a diákoknak, mind az alapítványoknak, mind pedig az egyetem jó hírnevének kedvez.

 

Jogklinika