Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2013. Június

Magánjogot Oktatók Egyesületének élén Dr. Görög Márta, az ÁJTK oktatója

IMAG1140x

2013. június 14-15-én került megrendezésre a Magánjogot Oktatók Egyesületének (MOE) ötödik rendes konferenciája „A magánjog oktatása – tekintettel az Alaptörvényre és az új Ptk-ra” címmel a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán, Győrben.

2013. június 26.

A két napos konferencián a MOE tagjai, a magánjog tudományát művelő egyetemi oktatók, gyakorlati szakemberek, PhD hallgatók ismertették tudományos eredményeiket, főként az alkotmányos alapjogok magánjogi jogviszonyokban való érvényesülésével, az eddig különvált jogterületek magánjogba való visszatérésével kapcsolatban. Külön hangsúlyt érdemeltek az új Polgári Törvénykönyvre tekintettel a magánjog oktatását érintő változások, hiszen az országban működő nyolc jogi karon folyó oktatás egységesítése mind a magánjogot oktatók, mind a hallgatók közös érdeke. Mindezek mellett a polgári eljárásjog és a nemzetközi magánjog várható változásaival kapcsolatos előadásokat is hallhattak a konferencián résztvevők.

A konferenciát a MOE leköszönő elnöke, dr. Nemessányi Zoltán (PTE-ÁJK, egyetemi adjunktus) nyitotta meg. Beszédét plenáris előadások, majd a délután folyamán, valamint a konferencia második napján két szekcióra bontott ülésezés követte. A szekcióüléseken a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának oktatói – így Görög Márta, egyetemi docens, dr. Császár Mátyás, egyetemi adjunktus, valamit dr. Pákozdi Zita, egyetemi tanársegéd – is adtak elő referátumot.

A MOE 2013. évi rendes konferenciája sikerességét értékelve elmondható, hogy az ország minden jogi kara képviseltette magát előadókkal és hallgatósággal egyaránt. A résztvevők színvonalas, izgalmas témákat, jövőbe mutató gondolatokat felvonultató, számos esetben közös gondolkodásra késztető vagy akár éles parázsvitákat eredményező konferenciának lehettek a részesei.

Végkonklúzióként levonható, hogy a polgári jog újrakodifikálása következtében létrejött jogszabályi rendelkezések számos kérdést vetnek fel a mind a magánjoggal elméletben, mind a gyakorlatban foglalkozó jogászok számára egyaránt. Ennek következtében pedig az eddigieknél még nagyobb szükség van arra, hogy az elméleti és gyakorlati szakemberek intézményesített keretek között vitathassák meg a felmerülő kérdéseket, ütköztetve az érveket, véleményeket, kialakítva a helyesnek tekinthető álláspontokat. Ehhez pedig kitűnő lehetőséget biztosít a Magánjogot Oktatók Egyesületének a konferenciája, amely a jövőben is várja a magánjoggal foglalkozó, ez iránt érdeklődést mutató jogász közönséget.

A konferencia keretében került megtartásra a Magánjogot Oktatók Egyesületének Közgyűlése, amelyen többek között megválasztották a MOE 2013/2014. évi elnökségét. A szavazások eredményeként a MOE következő elnökségi évre megválasztott elnöke Görög Márta (SZTE-ÁJK, egyetemi docens), alelnök dr. Fuglinszky Ádám (ELTE-ÁJK, egyetemi adjunktus), titkár dr. Telegdy Gergely (SZTE-ÁJK, egyetemi tanársegéd). Az elnökség további tagjai dr. Barzó Tímea (ME-ÁJK, egyetemi docens), dr. Osztovits András (KRE-ÁJK, egyetemi docens), dr. Papp Tekla (SZTE-ÁJK, egyetemi docens), dr. Raffai Katalin (PPKE-JÁK, egyetemi docens), valamint dr. Szikora Veronika (DE-ÁJK, egyetemi docens). A felügyelőbizottság tagjai dr. Fézer Tamás (DE-ÁJK, egyetemi docens), dr. Hegedűs Andrea (SZTE-ÁJK, egyetemi docens), dr. Metzinger Péter (KRE-ÁJK, egyetemi adjunktus), valamint dr. Szalai Péter (SZE-DFK, egyetemi adjunktus).