Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK legújabb hírek

Herczegh Géza Emléklapot kapott dr. Szalai Anikó

Az SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékének adjunktusa, dr. Szalai Anikó „A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre” c. doktori disszertációjáért Herczegh Géza Emléklapot kapott.

2013. október 31.

Az eddigi legnagyobb magyar nemzetközi jogászról elnevezett alapítvány minden évben egy Emlékéremmel és Emléklappal tünteti ki a lezárt doktori értekezéssel vagy más monográfiával pályázó fiatal nemzetközi jogászokat.

A Kuratórium elnöke Prof. Dr. Martonyi János külügyminiszter, a bíráló bizottság tagjai Prof. Dr. Kovács Péter alkotmánybíró, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet és Dr. Sonnevend Pál, egyetemi docensek.


Herczegh Geza Emleklap


2013-ban az Emlékérmet Dr. Molnár Tamás (Corvinus Egyetem) kapta, az Emléklapot pedig Dr. Szalai Anikó kollégánk.