Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2014. október

Bűnvádi per az ókori Athénban

nyito

A Római Jogi TDK perrekonstrukciója Lysias 12. beszéde alapján

2014. október 03.

A Római Jogi Tudományos Diákkör tagjai 2014. szeptember 26-án, a Kutatók éjszakájának keretében egy időutazásra invitálták a Bölcsészettudományi Kar Auditorium Maximumában megjelent nézőközönséget.

Az előadás célja az volt, hogy megidézze az antik Hellasz kultikus és izgalmas világát. A perrekonstrukció alapjául a tíz attikai rétor egyikének, Lysiasnak talán leghíresebb és egyben leghírhedtebb 12. orátiója szolgált alapul. Lysias 12. beszéde egy védőbeszéd, amelynek szövege teljes egészében ismert, azonban e védőbeszédre indító vádbeszéd már sajnos nem maradt ránk. Ezért a Római Jogi TDK tagjaira az a kihívás hárult, hogy védőbeszédből kiszűrhető tények és ellenérvek alapján megpróbálják rekonstruálni az ellenérdekű peres fél – és annak „szószólóinak” (synegorosainak) – feltételezhető vádbeszédét.

perbeszed_I

A beszédek rekonstruálásán túl a TDK tagsága arra a nem mindennapi feladatra is vállalkozott, hogy az attikai bűnvádi eljárásokra vonatkozó perjogi szabályok szigorú és következetes betartása mellett modellezi, majd elő is adja a meggyilkolt Erathomakhosz családtagjai által az elkövető (Euphilétosz) ellen indított büntetőper tárgyalási szakaszát. A per végén pedig lehetőség nyílt arra, hogy a nézőközönség soraiból – az athéni emberölési eljárásokra irányadó szabályoknak megfelelően – 51 ember, mint esküdtbíró leadhassa szavazatát és ezzel ismételten döntést hozhasson egy a már Kr. e. 403-ban lefolyt perben.

perbeszed_II

A TDK tagjait Prof. Dr. Jakab Éva, Dr. Nagy Éva, Tóth Sándor és Dr. Pozsonyi Norbert készítették fel.

 

A szereplők:

A vádló (Euniké): Sztoján Krisztina

A vádlott (Euphilethosz): Németh György

Kikiáltó: dr. Árkosy Lilla

Synegoros I.: Kaczkó Anna

Synegoros II.: Nagy Nikolett

Synegoros III.: Pataki Bettina

Synegoros IV.: Sádt Nóra

Bírósági jegyző: Deák Réka

Bírósági elnök: Szivós Kristóf

Tanúk: Míg Barbara, Király Tamás

Bírósági titkár: Farle Ádám