Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2014. szeptember

Kutatók Éjszakája az Állam- és Jogtudományi Karon

kar_ejjel

2014. szeptember 26-án az Állam és Jogtudományi Kar főépületében, és egy kihelyezett helyszínen változatos előadásokkal várja az érdeklődőket 18:00 és 23:00 óra között.

2014. szeptember 19.

Kutatok_prog_2014

Részletes program:

 


"Becsület és bosszú az ókori Athénban. Egy emberölési per rekonstrukciója"

 

A program az ókori Athénba, egy bírósági eljárás színhelyére invitálja a nézőket. Az eredeti környezet illúzióját vetített képekkel és zenei aláfestéssel fokoznánk. A szimulációs jogi klinika módszerét alkalmazva előadnánk, diákkörös hallgatók bevonásával, egy híres pert. A vállalkozás komoly elmélyülést és alkotó munkát igényel a hallgatóktól. Az attikai rhetorok munkáiban ugyanis mindig csak az egyik peres fél perbeszéde maradt fenn (vád- vagy védőbeszéd) - a másikat rekonstruálni kell. Támpontul szolgálhatnak ehhez az ellenfél érvei.
A hallgatók tehát először rendszeres munkával felkészülnek az ókori görög jog, perjog stb. ismeretéből, majd színészi teljesítménnyel eljátszanak egy bírósági tárgyalást, természetesen forráshűen, a korabeli perjog szabályaihoz alkalmazkodva.
A látványosságban a nézők, mint esküdtbírák vesznek részt. A görög bíróságok ugyanis mindig esküdtbírói testületként működtek, 51, 101, 201 vagy még több bíró anonim szavazata alapján született meg az ítélet. Most a nézők szavaznak az esküdtbíró szerepében.

 

A jogászképzés története

 

Átfogó, rövid előadás a jogászképzés kezdeteiről, a jogászi szakma kialakulásáról és napjaink jogi oktatásáról és a jogászi professzió struktúrájáról.

 

Családpszichológia a mindennapokban

 

A családpszichológia a társadalom alapvető és legfontosabb egységének pszichológia jellemzőivel foglalkozik. A párkapcsolatok, a házasság, a szülő-gyerek kapcsolatok problémáit feszegeti. Vizsgálja a kis és nagycsalád, illetve az új családtípusok és együttélési formák jellemzőit, konfliktusait és azok lehetséges megoldásait. Az előadás során ezekből adunk ízelítők a hallgatóság számára interaktív formában.

 

Demográfiai folyamatok országhatáron innen és túl - A történelmi Torontál vármegye és a szögedi kirajzás

 

A török korszak lélekszámcsökkentő sajátosságai következtében a Bánság területe – a kisebb-nagyobb szerb és román közösségeket nem számítva – jóformán teljesen elnéptelenedett. A 17. és a 18. században Szeged szabad királyi város expanzív népesedéspolitikát folytatott – többek között – a torontáli térség irányába, aminek következtében, az ott létrejött – jobbára ma is magyar – települések népességének zöme „szögedi” eredettel rendelkezik. Az előadás ennek a „vitalitásnak” az eredetét és eredményét vizsgálja…

 Mit csinál egy jogász mint kutató?

 

Mindenki el tud képzelni egy kutatót például a kémia vagy az orvostudomány területén. Ők azok a fehér köpenyes emberek, akik laboratóriumban dolgoznak kémcsövek és furcsa berendezések között, és olykor megsértik az emberek érzéseit az állatkísérleteikkel, hogy jelentős eredményeket érnek el új gyógyszerek vagy kezelési módok formájában.

De mit csinál egy jogász mint kutató? Mit tud egy tipikus irodai dolgozó az asztala mögött azért tenni, hogy őt is az említett kategóriával együtt kutatónak lehessen hívni?

Az előadás ezekre a kérdésekre próbál választ adni azzal, hogy bepillantást enged a jogtudományi kutatást végzők munkájába, az alkalmazott módszereikbe, valamint abba, hogy hogyan lehet eggyé válni közülük.

 

ENSZ modellezése

 

Az ENSZ modellezés keretében a hallgatók válnak diplomatákká, akik országok képviseletében aktuális témákat vitatnak meg a Biztonsági Tanács ülését szimulálva. A nemzetközi kapcsolatok színteréről választott témán keresztül láthatóvá válnak az erőviszonyok, tárgyalási taktikák és a nemzetközi politika izgalmas részei.

 

Szerzői jog a XXI. században

 

A szerzői jog mindennapjaink része: bármerre is tekintünk, bármit olvasunk vagy hallgatunk, jogvédett alkotásokat tartalmazhat. Ezen művek felhasználása a digitális technológiák – különösen az internet – előretörésével azonban addig nem látott problémákhoz vezetett. A szerzői jogi szabályozás egésze sokak szemében megkérdőjeleződött. Mi ezt nem így gondoljuk. A program keretében a témát érintő dilemmák kerülnek bemutatásra, élvezetes formában: prezentáció, vetítés és szerepjáték keretében.

 

A "társadalom biztos ásít" - avagy mi fán terem a társadalombiztosítás?

 

A program interaktív módon igyekszik érzékeltetni az ember életútján felbukkanó szociális kockázatokat, amelyek miatt a megélhetés veszélybe kerül. Hogyan hidalhatók át azon időszakok az ember életében, amikor beteg lesz, kisgyermeket nevel, munkanélkülivé válik, fogyatékkal élővé válik, idős/beteg hozzátartozói gondozza, vagy önmaga is időkorúvá válik. Hogyan segít(het) az állam? Hogyan segít(het) az ember önmagán?

Igyekszünk színesen és sok humorral (filmrészletek bemutatása, szerepjátékok, játékos feladatok segítségével) érzékeltetni ezeket, a valóságban nagyon is komoly nehézségeket, rámutatva e tudományterület összetettségére, és az elméleti tudáson alapuló gyakorlati problémamegoldás, mint segítő szakma szépségére.

 

Magánszféra napjainkban

 

A téma a magánszféra és az adatvédelem, valamint ezek jelentősége a mindennapokban. Célom a hétköznapi példákon keresztül bemutatni a közönségnek, hogy miért is fontos a magánélet védelme, illetve, hogy milyen gyakori problémák fordulnak elő ezen témakörben napjainkban. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet azokra az adatvédelmi kérdésekre és „veszélyekre”, amelyek mindenkit érintenek/érinthetnek napjainkban (pl.: közösségi oldalak, Google szemüveg).

 

A szükséges energia – A megújuló energia szektor és a zöldgalléros munkavállalás

 

Mind hallottunk már fehérgalléros munkavállalókról (ha mégsem, ők az „öltönyösök”; ügyvédek, üzletkötők és bankárok, akik a kényelmes asztalaik mögül dolgoznak), vagy a kékgalléros dolgozókról (akik a „kétkezi munkát” többre tartják; ebbe a csoportba tartoznak például a gépészek, villanyszerelők és építőmunkások is, akik inkább „a terepen”, gyárakban és építkezéseken mutatják meg, mit tudnak). A legújabb „trend” azonban a zöldgalléros munkavállalás. De mit is jelent ez valójában? Ez volna az új kék-gallér? Lehet, hiszen a zöld munka területén nagy szükség van mérnökökre és gépészekre, akik a legújabb technológiákat nem csak elsőként ismerik, de sokszor maguk találják fel. Ugyanakkor több ennél, mert egyszerre lehetőség van a zöldön belül fehérgallért is ölteni. Az előadás szemléletes és interaktív módon világít rá a terület „sokszínűségére”.