Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2015. január

Dr. Bodnár László professzor 70. születésnapját ünnepelték az ÁJTK-n

Bodnar_nyito

2015.január 9-én az SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszéke ünnepi konferenciát tartott Prof. Dr. Bodnár László 70. születésnapja alkalmából.

2015. február 04.

E jeles ünnep alkalmából barátok, pályatársak és kollégák köszöntötték a Jubilánst. A konferencia előadói igen változatos témákat és kérdéseket mutattak be a nemzetközi jog területéről.

Prof. Dr. Kovács Péter egyetemi tanár a nemzetközi jog és a büntetőjogi szabályozás összefüggéseire mutatott rá előadásában. Prof. Dr. Bruhács János professor emeritus „ A nemzetközi vízjog a szerződések jogának fényében” címmel tartott előadást.

Ezt követően Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus a nemzetközi emberi jogi mechanizmusok hatásait vizsgálta előadásában a belső jogra, majd végül Prof. Dr. Valki László emeritus professor a nemzetközi jog szankciórendszerének átalakulását mutatta be.
Bodnar_012

A konferenciát követően került sor az Ünnepi Kötet átadására, amelyben a kollégák írásaikkal tisztelegtek Bodnár László professzor oktatói-tudományos életpályája előtt.

Bodnar_021

Prof. Dr. Hajdú József köszöntötte Professzor Urat kiemelve következetes oktatói munkáját és a Kar iránti elkötelezettségét, majd átadta az Ünnepi Kötet első példányát Professzor Úrnak. Prof. Dr. Bodnár László ünnepi beszédében megköszönte a gratulációkat, és nagy örömmel emlékezett vissza pályafutása, oktatói pályája nevezetes eseményeire. Prof. Dr. Blutman László tanszékvezető záróbeszédében méltatta az ünnepeltet és megnyitotta az Ünnepi Kötet dedikálását.

Bodnar_033

Bodnar_042

A jó hangulatú konferenciát ünnepi fogadás zárta.