Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK legújabb hírek

Fiatal jogtörténészek Krakkóban – 9th International Conference: History of Labour Law and Social Policy

Univ_Kralow

2015. március 04.

A Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszékének hallgatói és oktatói (Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária és Dr. Varga Norbert) vettek részt a Jagiellonian University (Krakkó) Jogi karának jogtörténészei (Prof. Dr. Kazimierz Baran, Prof. Dr. Wacław Uruszczak, Dr. Władyław Pęska, Dr. Maciej Mikula és Dr. Jan Halberda) által szervezett nemzetközi konferencián (International Conference: History of Labour Law and Social Policy) 2015. január 23-24-én.

Krakko

A TDK hallgatói közül Krusóczki Bence (I. évf. joghallgató) Doing away with serf charges in Hungary, Szívós Kristóf (II. évf. joghallgató): Regulation of miners’ health insurance in Hungary between 1854 and 1928, dr. Masa Gabriella (II. évf. PhD hallgató): Patients’ Right sin the 19-20th Century, dr. Kecskés Tamás (II. évf. PhD hallgató): Definition of Employment Contract in the Draft Civil Codes of the Kingdom of Hungary és dr. Pétervári Máté (I. évf. PhD. hallgató): The history of the Hungarian public service from the Austro-Hungarian Compromise of 1867 to the Second World War címen tartott előadást. A konferencián lengyel, horvát, szlovák és magyar fiatal jogtörténészek képviseltették magukat. A konferencia arra is kiváló lehetőséget teremtett, hogy a jövőben a Jagiellonian University (History of Polish Law, History of State and Law) és a Szegedi Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke szorosabb tudományos együttműködés jöhessen létre. Mindemellett a szegedi joghallgatók megismerkedhettek Krakkó városával és a két ország közös történelmi gyökereivel.