Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK legújabb hírek

Megalakult a Kartel-jogtörténeti Kutatócsoport a SZTE-ÁJTK-n

Kartel_014547

2015. március 06.

GVH_logo_allo_hu

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által meghirdetett, az 1931. évi XX. tc. által felállított Kartelbizottság, valamint Kartelbíróság létrejöttével, működésével, teljes joggyakorlata bemutatásával kapcsolatos jogtörténeti kutatás elvégzésére vonatkozó pályázati felhívására az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszéke által benyújtott AL/1204/2014 iktatószámon nyilvántartott pályázatát a Bírálóbizottság döntése alapján a GVH támogatásra érdemesnek tartotta.

A támogatási döntés (IKT/13-439/2015.) megérkezését követően megalakult a Kartel-jogtörténeti Kutatócsoport, amelynek feladata, hogy a Kartelbizottság és a Kartelbíróság létrejöttét és működését komplexitásában feldolgozza. A Kutatócsoport tagjai Dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék), Dr. Stipta István egyetemi tanár (SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék), Dr. Kovács György szakcsoportvezető egyetemi docens (SZTE-GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport), Dr. Gombos Katalin egyetemi docens (SZTE-ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék) és a kutatási program szakmai vezetője Dr. Varga Norbert egyetemi docens (SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék).

A pályázat konzorciális megvalósításában részt vesz továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara (Dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens), amelynek pályázatát szintén támogatta a GVH. A pályázat megvalósításának határideje: 2015. július 31.